1600 میلیارد تومان بدهی مالیاتی کارتهای بازرگانی

موضوع: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور خبر داد: 1600 میلیارد تومان بدهی مالیاتی کارتهای بازرگانی

متن: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از وجود 1600 میلیارد تومان بدهی مالیاتی مربوط به کارتهای بازرگانی  خبر داد. به گزارش رسانه مالیاتی ایران، دکتر علی عسکری در جمع خبرنگاران رسانه های جمعی حاضر در نشست خبری روز یکشنبه 12 بهمن ماه گفت: متاسفانه دستگاههای صادر کننده کارتهای بازرگانی بدون هماهنگی با سازمان  امور مالیاتی کشور مبادرت به صدور کارت بازرگانی برای اشخاص می کنند. وی با بیان اینکه مطابق قانون مالیاتهای مستقیم، کارت بازرگانی باید برای کسی صادر شود که صرفا در امر صادرات و واردات مشغول به کار است، اظهار داشت: بخش عمده ای از معوقات مالیاتی مربوط به کارتهای بازرگانی است که توسط افراد سودجو مورد استفاده قرار گرفته و در حقیقت مودی اصلی که مبادرت به تجارت کرده قابل شناسایی نیست. دکتر عسکری، تصریح کرد: در حال حاضر با استناد به قانون مالیات های مستقیم، برای صدور و یا تمدید کارت بازرگانی می باید از سازمان امور مالیاتی استعلام شود.        

/ 0 نظر / 20 بازدید