مدیر طرح جامع مالیاتی خبرداد: پیاده سازی ملی فرآیندهای استاندارد شده مالیاتی در

مدیر طرح جامع مالیاتی گفت: مرحله اول پیاده سازی ملی فرآیندهای استاندارد شده مالیاتی (پروژه (PSD با رویکرد تفکیک وظایف در 7 اداراه کل امور مالیاتی آغاز شد. به گزارش رسانه مالیاتی ایران، نادر آریا با بیان این که پروژه استانداردسازی فرآیندهای مالیاتی در مرحله نخست در ادارات امور مالیاتی شهر تهران و استان های اصفهان و کرمانشاه در سال 1391 با موفقیت به انجام رسید، گفت: بر اساس تجربیات پیاده¬سازی فرایندهای استاندارد شده مالیاتی در ادارات پایلوت، بسته استاندارد پیاده سازی سراسری فرایندهای مالیاتی استاندارد تهیه شده و مبتنی بر آن فرایند اجرایی پیاده¬سازی در 7 اداره کل منتخب برای مرحله اول پیاده¬سازی سراسری شامل ادارات کل امور مالیاتی استان های آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، فارس، خوزستان، مرکزی، قم و قزوین در حال انجام می باشد. وی از تشکیل کمیته اجرایی پیاده سازی در هر استان خبر داد و تصریح کرد: بسته راهنمای پیاده‌سازی حاوی کلیه مستندات مورد نیاز در اختیار ادارات تعیین شده قرار گرفته است و در حال حاضر اجرای پروژه بر اساس رویکرد تفکیک وظیفه و با ایجاد تغییرات فیزیکی، ساختاری، فرایندی و نرم¬افزاری در حال انجام می-باشد. مدیر طرح جامع مالیاتی ، ادامه داد: طبق برنامه ریزی های انجام شده مقرر گردیده است پیاده سازی فرایندهای استاندارد شده مالیاتی در ادارات کل امور مالیاتی مرحله اول اجرای ملی تا پایان سال جاری اجرایی شود . وی خاطر نشان کرد: برنامه ریزی جهت اجرای ملی در سایر ادارات کل کشور، بترتیب قبل از پیاده سازی ملی پروژه (ITS) و با اعلام آمادگی ادارات کل در کشور عملیاتی خواهد شد.
تاریخ خبر:1392/07/17

/ 0 نظر / 21 بازدید