دانلود جزوه جلسه چهارم درس تصمیم گیری مالی

دانلود جزوه جلسه چهارم درس تصمیم گیری مالی

[   ] 6.pdf 480K  اوراق قرضه و نرخ بهره [   ] 7.pdf 864K

 عرضه عمومی اولیه و نرخ اوراق بهادار

 

[   ] 8.pdf

741K

ارزشیابی سهام عادی و ممتاز

/ 0 نظر / 28 بازدید