نمونه سوالات درس اصول حسابداری 1

نمونه سوالات درس اصول حسابداری 1

نمونه سوالاد استاد عباس احیایی

عباس احیائی ردیف نام درس تاریخ امتحان دریافت فایل به فرمت PDF 1 حسابداری صنعتی 2 10/11/88 PDF 2 حسابداری صنعتی 8/11/88 PDF 3 حسابداری مالیاتی 8/11/88 PDF 4 حسابداری پیشرفته 1 27/10/88 PDF 5 اصول حسابداری 27/10/88 PDF 6 حسابداری میانه 1 27/10/88 PDF 7 حسابداری پیشرفته 2 26/10/88 PDF 8 حسابداری پیشرفته 1 30/3/87 PDF 9 حسابداری پیشرفته 2 13/4/88 PDF 10 حسابداری صنعتی بهمن 87 PDF 11 حسابداری صنعتی 2 تیر 88 PDF 12 حسابداری مالیاتی   PDF 13 حسابداری مالیاتی   PDF 14 حسابداری میانه 1 29/3/87 PDF 15 حسابداری میانه 2 بهمن 87 PDF 16 حسابداری میانه 2 تیر 88 PDF 17 سیستمهای حسابداری بهمن 87 PDF 18 سیستمهای حسابداری خرداد 88 PDF 19 مدیریت مالی 1   PDF 20 مدیریت مالی 1   PDF
/ 0 نظر / 12 بازدید