موفق ترین عملیات الکترونیکی در تاریخ نظام مالیاتی کشور

با مشارکت مودیان مالیاتی در تیرماه 93 صورت پذیرفت؛ موفق ترین عملیات الکترونیکی در تاریخ نظام مالیاتی کشور News رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: با مشارکت مودیان مالیاتی در ارائه اظهارنامه های مالیاتی الکترونیکی، بزرگ ترین و موفق ترین عملیات الکترونیکی- اینترنتی تاریخ نظام مالیاتی کشور در تیرماه 93 صورت پذیرفت. به گزارش رسانه مالیاتی ایران، دکتر علی عسکری از رشد 10 درصدی میزان ارسال اظهارنامه‌های مالیاتی در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل در کل کشور خبر داد و گفت: براساس آمار بیش از 5 میلیون و 200 هزار اظهارنامه مالیاتی از سوی مؤدیان در تیرماه سال جاری برای عملکرد سال 92 دریافت شده درحالیکه این رقم در سال گذشته 4 میلیون و 800 هزار اظهارنامه بوده است. وی افزود: آمار حاکی از آن است که با توجه به تنوع خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی و مشارکت مودیان محترم مالیاتی در ارائه اظهارنامه های الکترونیکی مالیاتی، موفق ترین عملیات الکترونیکی- اینترنتی تاریخ نظام مالیاتی کشور در تیرماه امسال صورت پذیرفت. 1393/05/05 0

/ 0 نظر / 20 بازدید