تکمیل اطلاعات درآمد و هزینه، شرط برخورداری از مزایای خوداظهاری

تکمیل اطلاعات درآمد و هزینه، شرط برخورداری از مزایای خوداظهاری

معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور،گفت: تکمیل اطلاعات درآمد و هزینه در اظهارنامه شرط برخورداری مودیان از مزایای خوداظهاری است. به گزارش رسانه مالیاتی ایران، حسین وکیلی با اشاره به مفاد دستورالعمل خوداظهاری مالیات عملکرد سال 92 صاحبان مشاغل، گفت: طبق توافقنامه سازمان امور مالیاتی و شورای اصناف، مودیانی که مالیات آنها زیر یک میلیون تومان است میزان پرداختی آنان نسبت به مالیات قطعی سال 1391، 4درصد افزایش می یابد و مودیانی که مالیات آنها بین 1 میلیون تا 3 میلیون تومان است، 9 درصد افزایش خواهد داشت. همچنین مالیات بیش از 3 میلیون تومان نیز 14 درصد نسبت به عملکرد سال 91 افزایش می یابد. وی همچنین با تاکید بر ضرورت تکمیل اطلاعات درآمد و هزینه در اظهارنامه مالیاتی، افزود: برخی از مودیان در ارسال اظهارنامه مالیاتی به پر کردن اطلاعات هویتی اکتفا کرده و از تکمیل قسمت های مربوط به اطلاعات درآمد و هزینه خودداری می کنند که این گروه از مودیان از شرایط توافق بهره مند نمی شوند. معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور همچنین با اشاره به اینکه 31 تیرماه آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی است، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه این فرصت تمدید نمی شود لازم است مودیان گرامی در اسرع وقت نسبت به تکمیل، ارسال و پرداخت الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی از طریق سامانه عملیات الکترونیکی مودیان به نشانی WWW.TAX.GOV.IR ، اقدام نمایند.

 

تاریخ خبر:1393/04/29

/ 0 نظر / 17 بازدید