فایل های پاورپوینت ارائه های درس تئوری حسابداری

فایل های پاورپوینت ارائه های درس تئوری حسابداری

باتشکرفراوان

حمیدحصاری

فایل های پاورپوینت ارائه های درس تئوری حسابداری 1

 

شماره فصل

عنوان فصل

ارائه دهنده/ارائه دهندگان

توضیحات

دانلود

 

1

مقدمه ای برتئوری حسابداری

 

 

 

2

روش های تحقیق و تئوری حسابداری

 

یوسف رضی نژاد-مصطفی ترکمنچه

 

دانلود

3

مفروضات بنیادی واصول حسابداری

حسین سالار

 

دانلود

۳

پریسا طاهرزاده

 

 دانلود

۴

اهداف حسابداری مالی

رامین اسدی

 

 دانلود

۴

آزاده صفی خانی

 

 دانلود

۵

چارچوب نظری هیئت استانداردهای حسابداری مالی

 

 

 

۶

ارزش اطلاعات حسابداری برای سرمایه گذاران و اعتباردهندگاان

 مریم تشکری

 

 دانلود

۶

ارزش اطلاعات حسابداری برای سرمایه گذاران و اعتباردهندگاان

 محمودعبدالله زاده

 

 دانلود

۷

وجه نقد-سرمایه وسود

 مالک ضرغامی

 

 دانلود

۸

مفاهیم سودبرای گزارشگری مالی

درپاورپوینت بدون نام

 

 دانلود

۹

صورت سودوزیان

 حجت الله قنواتیان- رضا رام نژاد

 

 دانلود

۱۰

 ترازنامه ومبانی ارزشیابی

 محمدداوودسلیمی

 

 دانلود

۱۰

 ترازنامه ومبانی ارزشیابی

 محبوبه عابدی

 

 دانلود

۱۱

۱۷

۱۷

 صورت گردش وجوه نقد

 ابوالحسن شبدینی

 

 دانلود

حسابداری نفت وگاز

 اصغرصمدی

 

 دانلود

حسابداری نفت وگاز

عدنان مرادیان

 

دانلود 

 

18

نوشین رضائیان

افشای اطلاعات مالی

 

 دانلود

عادل خالدیان

 

 دانلود

19

وحیدخسروی

مباحث مطروحه در حسابداری بین الملل

 

 دانلود

بهرام شادکام

 

 دانلود

فضل الله مرادخانی

 

 دانلود

20

علمی باپارادایم های گوناگون

حمیدحصاری


علی اصغرنظامی

مسعودصادقی پور

 

 دانلود

 

 

 دانلود

 

 

 دانلود

 
 
/ 0 نظر / 144 بازدید