زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان مالیاتی توسعه می یابد

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان مالیاتی توسعه می یابد

ییس کل سازمان امور مالیاتی کشور از توسعه زیرساخت ها و فناوری اطلاعات و ارتباطات جهت تکمیل طرح جامع مالیاتی در کشور خبر داد. به گزارش رسانه مالیاتی ایران، دکتر عسکری، رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور در نشست هم اندیشی مدیران و مسئولان IT مالیاتی سراسر کشور با بیان اینکه فناوری اطلاعات و ارتباطات هسته و بستر اصلی کار سازمان مالیاتی است، اظهار داشت: طرح جامع مالیاتی طبق برنامه زمان بندی شده قرار است نیمه دوم سال جاری در 7 استان دیگر (علاوه بر 3 استان پایلوت) اجرایی گردد، اما این کار مستلزم توسعه زیرساخت های اطلاعاتی و ارتباطات است. وی افزود: با توجه به اهمیت طرح جامع مالیاتی در کشور، اعتبارات و منابع لازم اخذ شده لذا ضرورت دارد توسعه زیرساخت ها و تجهیزات لازم جهت پیاده سازی این طرح در استانها تسریع یابد. دکتر عسکری خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه هماهنگی پیاده سازی طرح جامع مالیاتی به ویژه سامانه نرم افزاری یکپارچه مالیاتی،برعهده واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات می باشد، لذا در صورت نیاز، جلسات و نشست های متعدد برگزار و دوره های آموزشی لازم پیش بینی گردد.
تاریخ خبر:1393/06/04

/ 0 نظر / 17 بازدید