نمونه سوالات درس مباحث جاری دکتر شورورزی

نمونه سوالات درس مباحث جاری دکتر شورورزی

دکتر محمدرضا شورورزی ردیف نام درس تاریخ امتحان دریافت فایل به فرمت PDF 1 مباحث جاری در حسابداری-کارشناسی ارشد 11/11/88 PDF 2 حسابداری مدیریت 10/11/88 PDF 3 تصمیم گیری در مسائل مالی-کارشناسی ارشد 6/11/88 PDF 4 حسابداری پیشرفته 27/10/88 PDF 5 بررسی موارد خاص-کارشناسی ارشد حسابداری 12/4/88 PDF 6 تصمیم گیری در مسائل مالی-کارشناسی ارشد حسابداری   PDF 7 تصمیم گیری در مسائل مالی-کارشناسی ارشد حسابداری 2/4/87 PDF 8 روش تحقیق   PDF 9 مباحث جاری در حسابداری-کارشناسی ارشد   PDF 10 مباحث جاری   PDF 11 مسائل جاری    

/ 0 نظر / 80 بازدید