مسئولیت تضامنی مالیاتی برای استفاده کنندگان از کد اقتصادی دیگران

مسئولیت تضامنی مالیاتی برای استفاده کنندگان از کد اقتصادی دیگران

در صورت استفاده از شماره اقتصادی دیگران، طرفین مسئولیت تضامنی خواهند داشت. به گزارش رسانه مالیاتی ایران، حسین وکیلی معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور در نشست خبری که در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی برگزار شد، ضمن بیان این هشدار افزود: ارائه فاکتورهای غیرواقعی می تواند تبعات سنگینی برای مودیان و فعالان اقتصادی داشته باشد. چراکه فاکتورهای غیرواقعی به طور یقین از سوی سازمان امور مالیاتی کشور شناسایی خواهد شد و در این صورت مسئولیت مالیاتی آن بر عهده استفاده کنندگان خواهد بود. وی در ادامه سخنان خود با اشاره به عدم ارائه فاکتور از سوی برخی از فروشندگان گفت: در صورت عدم ارائه فاکتور فروش از سوی برخی از فروشندگان، مودیان مالیاتی می توانند از فرم های عدم ارائه فاکتور که در سامانه سازمان موجود می باشد، استفاده نمایند. همچنین وکیلی در خصوص پرداخت مالیات عملکرد 1392 و تقسیط آن نیز افزود: مودیان مالیاتی جهت تقسیط مالیات خود باید 40 درصد مالیات را تا 31 تیرماه پرداخت نموده و مابقی آن را در اقساط 6 ماهه و تا پایان دی ماه پرداخت نمایند.
تاریخ خبر:1393/04/07

/ 0 نظر / 20 بازدید