مهلت ارسال صورت معاملات چهار فصل 1391 و نیز سه فصل سال 1392

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور دستورالعملی ، مهلت ارسال صورت معاملات چهار فصل 1391 و نیز سه فصل سال 1392 به سازمان مالیاتی را تا پایان سال جاری تمدید کرد . به گزارش رسانه مالیاتی ایران ، دکتر علی عسکری ، با صدور این دستورالعمل جدید که در راستای اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم صادر گردیده ، خاطر نشان کرده است : به منظور تکریم مودیان محترم مالیاتی و تسهیل در انجام وظایف قانونی مودیان مذکور ، مهلت تسلیم و ارسال یا تکمیل فهرست اطلاعات معاملات چهار فصل سال 1391 ( بهار ، تابستان ، پاییز و زمستان ) و سه فصل اول سال 1392 ( بهار ، تابستان و پاییز ) تا تاریخ 28 اسفندماه سال جاری تمدید می گردد . این گزارش در ادامه می افزاید : کلیه مودیان محترم مالیاتی مشمول مقررات مذکور که تاکنون نسبت به انجام تمام یا بخشی از تکالیف قانونی خود عمل ننموده اند ، مکلفند با مراجعه به سامانه سازمان امور مالیاتی به نشانی WWW.TAX.GOV.IR ) نسبت به ارسال یا تکمیل اطلاعات معاملات فصلی خود از طریق سامانه مذکور به صورت الکترونیکی و یا تحویل لوح فشرده ( تکمیل شده از طریق نرم افزار غیر برخط ( OFFLINE ) ) به ادارات کل امور مالیاتی ذیربط اقدام نمایند . بدیهی است عدم انجام تکالیف قانونی موجب تعلق جرایم مالیاتی خواهد شد که وفق مفاد قانون مالیات های مستقیم ، قابل بخشش نمی باشد .
تاریخ خبر:1392/09/05

/ 0 نظر / 19 بازدید