مراسم سوگندنامه کارکنان جدید الاستخدام سازمان امور مالیاتی کشور برگزار شد

مراسم سوگندنامه کارکنان جدید الاستخدام سازمان امور مالیاتی کشور برگزار شد News مراسم سوگندنامه کارکنان جدید الاستخدام سازمان امور مالیاتی کشور با حضور دادستان انتظامی مالیاتی در محل نمازخانه ستاد سازمان برگزار شد. به گزارش رسانه مالیاتی ایران، در این مراسم داوود آرضایی دادستان انتظامی سازمان امور مالیاتی کشور در سخنانی با بیان ویژگی های اخلاقی و انسانی یک کارمند نمونه مالیاتی خواستار توجه ویژه کارکنان جدید الاستخدام به آیات و روایات اسلامی در خصوص تزکیه نفس و موازین اخلاقی شد و افزود: باید توجه داشت که مردم ولی نعمتان ما بوده و موظف به ارائه بهترین خدمات به ایشان می باشیم. درپایان این مراسم نیز کارکنان جدید الاستخدام متن سوگندنامه مالیاتی را قرائت نمودند.

/ 0 نظر / 17 بازدید