96% درآمدهای استان مرکزی از درآمدهای مالیاتی تامین می شود

96% درآمدهای استان مرکزی از درآمدهای مالیاتی تامین می شود News مدیر کل امور مالیاتی استان مرکزی از تامین بیش از 96 درصد درآمدهای استانی از محل مالیات های پرداختی خبر داد . به گزارش رسانه مالیاتی ایران ، سالار فرد ، مدیرکل امور مالیاتی استان مرکزی عنوان کرد : در 10 ماهه اول سال جاری مبلغ 214/2 میلیارد ریال به حساب شهرداریها ودهیاریهای استان مرکزی واریز شده است که از مبلغ فوق مبلغ 532/1 میلیارد ریال به حساب شهرداریها واریز شده که نسبت به 10 ماهه سال 1391 " 74% درصد" رشد داشته است و مبلغ" 682 میلیارد ریال " نیز به حساب دهیاریهای استان واریزشده که نسبت به سال گذشته" 43 % درصد" رشد داشته است . وی در ادامه اظهارداشت : جلب مشارکت مردم در پرداخت عوارض موجب ارائه خدمات شهری ، عمران وآبادانی روستاهها و خدمات اجتماعی ، فرهنگی در شهر ها و روستاهها از طریق شهرداری ها می گردد. مدیر کل امور مالیاتی استان مرکزی اجرای سیستم های مکانیزه وصول مالیات در بخش های مختلف ، اجرای کامل زیرساخت های لازم جهت ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی ، ثبت نام شماره اقتصادی برای اشخاص حقیقی و حقوقی و ارسال الکترونیکی صورت معاملات موضوع ماده 169 مکرر را از اقدامات اساسی این اداره کل دانست و از استقرار طرح جامع مالیاتی به عنوان زیربنای تحول و کارآمدسازی نظام مالیاتی یاد نمود و افزود: مکانیزه شدن فرآیند وصول مالیات ، عدالت مالیاتی و شفافیت فعالیت های اقتصادی را دربر دارد که این امر موجب توسعه پایدار اقتصادی می شود .

/ 0 نظر / 17 بازدید