استانداردهای حسابداری - استانداردهای مصوب

استانداردهای حسابداری - استانداردهای مصوب

 

شماره استانداردعنوان استانداردPdfWordPowerPoint32 کاهش ارزش داراییها

  31 داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش و عملیات متوقف شده

  30 سود هر سهم

  29 فعالیتهای ساخت املاک

  28 فعالیتهاى بیمه عمومى

  27 طرحهای‌ مزایای‌ بازنشستگی

  26 فعالیتهای‌ کشاورزی

  25 گزارشگری‌ بر حسب‌ قسمتهای‌ مختلف

  24 گزارشگری‌ مالی‌ واحدهای‌ تجاری‌ در مرحله‌ قبل از بهره‌برداری

  23 حسابداری‌ مشارکتهای‌ خاص‌

  22 گزارشگری‌ مالی‌ میان‌دوره‌ای‌

  21 حسابداری‌ اجاره‌ها

  20 ‌ سرمایه گذاری در واحدهای تجاری وابسته - تجدیدنظر شده 1389

  19 ترکیبهای تجاری - تجدیدنظر شده 1384

  18 صورتهای مالی تلفیقی و حسابداری سرمایه گذاری در واحدهای تجاری فرعی - تجدیدنظر شده 1384

  17 داراییهای نامشهود- تجدید نظر شده 1386

  16 استانداردحسابداری شماره 16، آثار تغییردرنرخ ارز(تجدیدنظرشده1391)

  15 حسابداری‌ سرمایه‌گذاریها

  14 نحوه‌ ارائه‌ داراییهای‌ جاری‌ و بدهیهای‌ جاری

  13 حسابداری‌ مخارج‌ تأمین‌ مالی‌

  12 افشای اطلاعات اشخاص وابسته - تجدید نظر شده 1386

  11 داراییهای ثابت مشهود - تجدید نظر شده 1386

  10 حسابداری‌ کمکهای‌ بلاعوض‌ دولت‌

  9 حسابداری‌ پیمانهای‌ بلندمدت

  8 حسابداری‌ موجودی‌ مواد و کالا

  6 گزارش‌ عملکرد مالی

  5 رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه - تجدیدنظر شده 1384

  4 ذخایر، بدهیهای احتمالی و داراییهای احتمالی- تجدیدنظر شده 1384

  3 درآمد عملیاتی

  2 صورت‌ جریان‌ وجوه نقد

  1 نحوه‌ ارائه‌ صورتهای‌ مالی

 

 

/ 0 نظر / 7 بازدید