نمونه سوالات دکتر مسیح ابادی درس تئوری 1 و2

نمونه سوالات دکتر مسیح ابادی درس تئوری 1 و2

ابوالقاسم مسیح آبادی ردیف نام درس تاریخ امتحان دریافت فایل به فرمت PDF 1 تئوری حسابداری 1 10/10/86 PDF 2 تئوری حسابداری 1 2/4/87 PDF 3 تئوری حسابداری 1 12/4/88 PDF 4 تئوری حسابداری 2 27/3/88 PDF 5 زبان تخصصی 6/11/86  

/ 0 نظر / 24 بازدید