نمونه سوالات استاد منصور دهقان

نمونه سوالات استاد منصور دهقان

منصور دهقان ردیف نام درس تاریخ امتحان دریافت فایل به فرمت PDF 1 حسابداری صنعتی 3 8/11/88 PDF 2 زبان خارجه 4 7/11/88 PDF 3 مدیریت مالی 1 1/11/88 PDF 4 حسابرسی سیستمهای کامپیوتری 29/10/88 PDF 5 حسابداری پیشرفته 1 24/3/88 PDF 6 حسابداری پیشرفته 2 12/4/88 PDF 7 حسابداری صنعتی 3 4/4/88 PDF 8 حسابداری میانه-کارشناسی ناپیوسته 13/4/88 PDF 9 حسابرسی سیستمهای کامپیوتری 26/3/88 PDF 10 زبان خارجه 4 5/6/87 PDF 11 مباحث جاری در حسابداری 1/11/87 PDF 12 مدیریت مالی 1 14/11/86 PDF 13 مدیریت مالی 2 7/11/87  

/ 0 نظر / 14 بازدید