اجرای پروژ ه های الکترونیکی، موجب اعتماد مودیان می شود

اجرای پروژ ه های الکترونیکی، موجب اعتماد مودیان می شود

مدیرکل امورمالیاتی استان مرکزی، تصریح کرد: اجرای پروژه های الکترونیکی ودستاوردهای آن موجب اعتماد مودیان می شود. به گزارش رسانه مالیاتی ایران، با حضور مدیرکل ،معاونین ،استانداروفرماندارپروژه استاندارسازی فرآیندهای مالیاتی (PSD) شهرستان خمین افتتاح شد. دراین مراسم، سالارفرد، مدیرکل امورمالیاتی استان مرکزی گفت: در راستای ارایه خدمات مطلوب و بهینه به مودیان مالیاتی، پروژه استاندارد سازی فرآیندهای مالیاتی PSD)) که یکی از پروژه های طر جامع مالیاتی می باشد در استان مرکزی به بهره برداری رسیده است. وبا اجرای آن فرآیندهای موجود در سازمان از حالت سنتی خارج می شود وبه صورت مکانیزه اجرا خواهد شد. هدف طرح جامع مالیاتی شفاف سازی اطلاعات مودیان ومکانیزه کردن سیستم مالیاتی کشوراست واین طرح یکی از عظیم ترین  ومهم ترین پروژه های تحت برنامه های ITدرکشور است.که با اجرای آن عدالت
اجتماعی و اقتصادی در جامعه ایجاد می گردد.
تاریخ خبر:1393/06/17

/ 0 نظر / 21 بازدید