جزوه جلسه سوم درس تصمیم گیری در مسایل مالی (اوراق قرضه و نرخ بهره)

جزوه جلسه سوم درس تصمیم گیری در مسایل مالی (اوراق قرضه و نرخ بهره) آقای دکتر عبدالرضا اسعدی

 جزوه جلسه سوم(اوراق قرضه و نرخ بهره) 6.pdf 480K

/ 0 نظر / 20 بازدید