31 تیر ماه آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 92

31 تیر ماه آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 92

حسین وکیلی افزود: مودیان مالیاتی تا امروز سه شنبه می توانند با مراجعه به سامانه الکترونیکی این سازمان، اظهارنامه عملکرد سال 92 خود را ارائه کنند. وی تاکید کرد: به منظور بهره مندی از هرگونه تسهیلات قانونی، مودیان باید اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 92 را تا پایان تیر ارایه کنند. معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور خاطر نشان کرد: ارسال الکترونیکی اظهارنامه و دریافت کد رهگیری به منزله تحویل به واحد مالیاتی است و به ارائه نسخه کاغذی آن به ادارات مالیاتی نیازی نیست.
تاریخ خبر:1393/04/31

/ 0 نظر / 21 بازدید