برگزاری کارگاه آموزش مدرسین پیاده سازی پروژه فرآیندهای مالیاتی استاندارد شده در

برگزاری کارگاه آموزش مدرسین  پیاده سازی پروژه فرآیندهای مالیاتی استاندارد شده در ادارات کل امورمالیاتی مرحله سوم

کارگاه تخصصی آموزش مدرسین و ارزیابان پروژه استانداردسازی فرایندهای مالیاتی (PSD) در ادارات کل امورمالیاتی مربوط به مرحله سوم برگزار شد. به گزارش رسانه مالیاتی، در این کارگاه که به مدت 5 روز و از تاریخ 18 الی 22 مردادماه در محل ستاد طرح جامع مالیاتی برگزار شد، 33 نفر از نمایندگان منتخب 10 اداره کل امورمالیاتی شامل استان تهران (4 اداره کل)، آذربایجان غربی، یزد، البرز، همدان، بوشهر،کرمان، مازندران، سمنان و هرمزگان حضور داشتند. در اولین روز برگزاری این دوره، آریا، رییس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات و مدیر طرح جامع مالیاتی، هدف از برگزاری این کارگاه تخصصی را تربیت مربی برای برگزاری دوره های آموزشی فرایندهای مالیاتی استاندارد شده(PSD) در ادارات کل مرحله سوم پیاده سازی طرح و ارزیابی نحوه اجرای فرایندها وتفکیک وظایف مالیاتی دانست و گفت: پروژه PSD پیش نیاز اجرای پروژه سامانه نرم افزاری یکپارچه مالیاتی است. وی در پایان در خصوص وضعیت پیاده سازی پروژه نرم افزاری یکپارچه مالیاتی در ادارات کل مرحله اول و همچنین تکمیل فرآیندها در 118 اداراه امورمالیاتی توضیحاتی ارائه داد. در ادامه احمدی، مدیرکل امور هماهنگی و اجرایی طرح جامع مالیاتی درخصوص اهمیت رعایت استانداردهای ارائه شده در فاز اول پیاده سازی و تاثیر آن بر تسهیل فرآیند اجرایی فاز دوم مطالبی را بیان کرد. گفتنی است در این دوره ضمن ایراد مطالبی در خصوص الگوی اصلاح فضای فیزیکی ادارات، محتویات بسته راهنمای پیاده سازی و بخش اول آموزش های تخصصی فرآیندهای مالیاتی استاندارد شده ارائه شد. همچنین بازدید از اداره نمونه پیاده سازی PSD، راهنمایی درخصوص نحوه ارزیابی فرآیندها و گزارش دهی درخصوص پروژه، ادامه آموزش های تخصصی فرآیندهای مالیاتی استاندارد شده و آموزش روش تدریس، از برنامه های دیگر این کارگاه تخصصی بود. شایان ذکر است در پایان دوره نیز آزمونی از مطالب ارائه شده به عمل آمدکه به دنبال آن شرکت کنندگان در صورت کسب حدنصاب لازم گواهی مدرس ارزیاب پروژه استانداردسازی فرآیندهای مالیاتی را اخذ خواهند نمود.
تاریخ خبر:1393/05/25

/ 0 نظر / 12 بازدید