بایسته های فرهنگ مالیاتی

بایسته های فرهنگ مالیاتی News بدون تردید، امروزه درآمدهای مالیاتی در تأمین هزینه های دولت‌ اهمیت فوق العاده ای یافته است. بررسی شاخص‌های مهم مالیاتی کشور و مقایسه آن با سایر کشورهای جهان، لزوم بازنگری و بهبود نظام مالیاتی ایران و افزایش فرهنگ مالیاتی اقشار جامعه را از سوی دست اندرکاران نظام اقتصادی و مالیاتی بیش از پیش ضروری می نماید. نگاهی به قانون بودجه سال آینده نشان می دهد که سهم عمده ای از درآمدهای دولت بالغ بر 66 هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای مالیاتی تامین می شود به این ترتیب بخش عمده ای از هزینه های دولت در شرایط نامناسب کنونی از این طریق جبران می شود. از اینرو هرچقدر همراهی و همکاری مردم در تامین درآمدهای مالیاتی بیشتر شود متناسب با آن، دست دولت برای توسعه آبادانی کشور و ارایه خدمات بیشتر بویژه در حوزه های بهداشتی- درمانی، راهسازی و سدسازی، آموزشی و پژوهشی و نظایر آن بازتر خواهد شد. از سوی دیگر مشارکت هرچه بیشتر مردم در این زمینه، کمک شایانی در جهت دستیابی به اقتصاد مقاومتی و عدم اتکا به منابع نفتی بعنوان سرمایه های نسل آتی می نماید. این واقعیت نیز همواره وجود دارد که متأسفانه فرهنگ مالیاتی در کشور ما برخلاف کشورهای توسعه یافته نهادینه نشده است. این امر زمانی نهادینه خواهد شد که مؤدیان به نقش و اهمیت مالیات و کارکردهای مهم آن پی ببرند و مادامی که آگاهی و اطلاع کافی و وافی از نحوه هزینه مالیات‌های پرداختی‌شان نداشته باشند، اجتناب و مقاومت در پرداخت مالیات وجود خواهد داشت. نظام مالیاتی با کمک و همکاری دستگاههای ذیربط همواره باید کوشش نماید تا مردم نسبت به آثار و نتایج آن در زندگی خود و در سطح جامعه، باور و اعتقاد پیدا کنند هرچند که پذیرش آن از سوی مردم و نحوه اجرای آن از سوی دولت و حساسیت نخبگان و سازمان‌های مردم‌نهاد نسبت به آن پیچیده و دشوار باشد. فارغ از هر نوع دلایل و کاستی های گذشته، اکنون آنچه مهم است شکل دادن این باورهاو بسط و توسعه فرهنگ مالیاتی از طریق تمام دستگاههای فرهنگی کشور است که موجب همکاری و مساعدت مردم فهیم ایران در قبال پرداخت مالیاتی می‌شود کما اینکه در تمامی عرصه ها حتی پیشروتر از پیش بینی ها بوده اند. ترویج فرهنگ پرداخت داوطلبانه مالیات از این جهت حائز اهمیت است که این امر می تواند بسیاری از مشکلات و گره های اقتصادی کشور را باز کند. چرا که مالیات به عنوان منبع درآمدی مهم و پایدار کشور محسوب می شود که وابستگی بودجه را به نفت کاهش می دهد. شفاف سازی فعالیت های اقتصادی و توزیع عادلانه ثروت و سرمایه به واسطه پرداخت مالیات در کشور صورت می گیرد. لذا این امر باید با اطلاع رسانی صحیح و به هنگام صورت گیرد هر چقدر مردم بیشتر با اقدامات و خدمات درآمدهای مالیاتی آشنا شوند، همکاری و مشارکت بیشتری در پرداخت به موقع مالیات خواهند داشت. در این راستا می‌توان از طریق روزنامه‌ها و کتب، بروشور و بولتن، رسانه‌های صوتی و تصویری، دستگاههای جدید الکترونیکی، استفاده از سایت های اینترنتی، فرهنگ مالیاتی را بسط و گسترش داد؛ پاسخگویی و شفاف سازی موارد مصرف مالیات را بیش از پیش تبیین و تشریح نمود تا مؤدیان مالیاتی نیز با اطلاع کافی از ابهام‌های موجود، در پرداخت مالیات تلاش نمایند. به بیان دیگر، نظام مالیاتی‌ بدون اعتلای فرهنگ مالیاتی و پذیرش آن از سوی مؤدیان مالیاتی، کارآیی و اثربخشی مناسبی نخواهد داشت. باید اذعان کرد که پرداخت مالیات در باورهای عمومی کشورهای پیشرفته بعنوان یک ارزش تلقی می‌شود و عدم پرداخت مالیات در عمل محرومیت های اجتماعی و یا نظایر آن را در پی دارد. نقش و کارکرد مالیات در آنجا جایگاه و منزلت خود را پیدا کرده است و متناسب با آن خدمات عمومی و رفاهی نیز ارایه می گردد. لذا پرداخت به موقع مالیات عملاً بعنوان یک هنجار پذیرفته شده است و فرهنگ مالیاتی نهادینه شده است. از اینرو، در کشور ما علاوه بر ضرورت اصلاح قوانین، فرآیندها و روش‌های اجرایی و سنتی، لزوم ایجاد بسترهای فرهنگی مناسب بیش از پیش نمایان می شود. بنابراین لازم است با گسترش فرهنگ مالیاتی در سطح جامعه و شناسایی اهمیت آن در توزیع درآمد و ایجاد عدالت اجتماعی و از میان بردن فاصله‌های طبقاتی، مالیات جایگزین پول نفت شود. افزون بر آن، باید بسترهایی بوجود آید تا مالیات‌دهی جزو وظایف و تکالیف مهم آحاد جامعه تلقی و این باور عمومی نهادینه شود که مالیات صرف امنیت و رفاه اجتماعی، احداث مراکز درمانی و کارهای عمرانی و زیربنایی می‌شود و مردم خود از مزایای آن بهره‌مند خواهند شد - چندانکه پیش از این نیز بود اما شاید کمتر تبیین و تشریح می گردید- در این ‌صورت مردم نیز با رغبت و تمایل بیشتر نسبت به پرداخت مالیات اقدام می نمایند. علیار کریمی فرد

/ 0 نظر / 122 بازدید