قانون تفسیر ماده ۱۳۳ قانون مالیات های مستقیم ابلاغ شد.

بر اساس این قانون شرکتهای تعاونی تولید روستایی که فعالیت آنها منطبق بر اساسنامه ودر زمره عناوین مذکور در ماده ۸۱ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳/۱۲/۱۳۶۶ باشد از مالیات بر درآمد معافند.

 

رئیس جمهور قانون تفسیر ماده ۱۳۳ قانون مالیات های مستقیم واصلاحات بعدی آن را ابلاغ کرد
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، این قانون در جلسه ۱۷/۴/۱۳۹۳ در مجلس تصویب و در تاریخ ۲۵/۴/۱۳۹۳ به تایید شورای نگهبان رسیده بود و رئیس جمهور آنرا در تاریخ ۱۱/۵/۱۳۹۳ به وزارت امور اقتصادی ودارایی ابلاغ کرد.
بر اساس این قانون شرکتهای تعاونی تولید روستایی که فعالیت آنها منطبق بر اساسنامه ودر زمره عناوین مذکور در ماده ۸۱ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳/۱۲/۱۳۶۶ باشد از مالیات بر درآمد معافند.

/ 0 نظر / 19 بازدید