نمونه سوالات استاد ارجمند جناب آقای دکتر علیرضا مهر آذین

دکتر علیرضا مهرآذین ردیف نام درس تاریخ امتحان دریافت فایل به فرمت PDF 1 سیستمهای اطلاعاتی 6/11/88 PDF 2 تصمیم گیری در مسائل مالی 6/11/88 PDF 3 تئوری حسابداری1   PDF 4 تئوری حسابداری1-کارشناسی ارشد حسابداری   PDF 5 تصمیم گیری در مسائل مالی 2/4/87 PDF 6 تصمیم گیری در مسائل مالی پیشرفته-کارشناسی ارشد حسابداری 10/11/86 PDF 7 حسابداری صنعتی 1   PDF 8 حسابداری صنعتی 3 15/11/86 PDF 9 حسابداری صنعتی 3   PDF 10 حسابداری صنعتی 3 10/4/87 PDF 11 حسابداری مدیریت 2/4/87 PDF 12 روش تحقیق-ارشد حسابداری 15/11/86 PDF 13 روش تحقیق-ارشد حسابداری   PDF 14 سیستمهای اطلاعاتی   PDF 15 سیستمهای حسابداری   PDF 16 مباحث جاری حسابداری-ارشد 86 PDF

/ 0 نظر / 109 بازدید