نمونه سوالات استاد ابوالفضل کفاش باشی

نمونه سوالات استاد ابوالفضل کفاش باشی

ابوالفضل کفاش باشی ردیف نام درس تاریخ امتحان دریافت فایل به فرمت PDF 1 حسابرسی 2 11/11/88 PDF 2 زبان خارجه 4 (تخصصی 2) 7/11/88 PDF 3 زبان خارجه 3 6/11/88 PDF 4 زبان فنی 6/11/88 PDF 5 مدیریت مالی 1 1/11/88 PDF 6 حسابرسی 2 7/4/88 PDF 7 حسابرسی 1 30/3/88 PDF 8 زبان 3 2/4/88 PDF 9 زبان 4 3/4/88 PDF 10 زبان فنی - کاردانی حسابداری 2/4/88 PDF 11 مدیریت مالی 2 31/3/88 PDF 12 اصول حسابداری 2 3/6/87 PDF 13 حسابداری شرکتی-کاردانی حسابداری 7/6/87 PDF

/ 0 نظر / 68 بازدید