قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد   دریافت فایل“ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد” از طریق پایگاه اطلاع رسانی دادستانی انتظامی مالیاتی امکان پذیر می‌باشد. در قسمت پایین صفحه  فایل مربوطه قابل دستیابی و ذخیره سازی است. 1393/01/27 11:10


Advertise

/ 0 نظر / 17 بازدید