تئوری حسابداری Wolk به زبان اصلی

تئوری حسابداری Wolk به زبان اصلی

دریافت : قسمت اول  و  قسمت دوم

برای باز کردن این کتاب به برنامه WinRar نیاز خواهید داشت

بدون دانلود قسمت دوم، فایل قابل استفاده نخواهد بود!! حتما هر دو را باهم دریافت کنید.

** برای خارج کردن کتاب از فایل فشرده هردو فایل دریافتی باید حتما در یک مسیر که فارسی نباشند قرار بگیرند و سپس با برنامه WinRar از حالت فشرده خارج شوند **

/ 0 نظر / 44 بازدید