حسابداری و حسابرسی
حسابداری و حسابرسی
صفحات وبلاگ
نویسنده: حمید رضا اعتمادی - ۱۳٩٢/٤/٤

قوانین کاریردی بررسی موارد خاص

   ♦  حسابداری محیط زیست حسابرسی

   ♦  فعالیتهای کشاورزی و دامپروری حسابرسی

   ♦   حسابداری منابع انسانی  حسابرسی

   ♦   سرمایه فکری  حسابرسی

   ♦    فعالیتهای ساخت املاک  حسابرسی

   ♦    استاندارد حسابداری شماره 25   حسابرسی

   ♦ هدفهای گزارشگری مالی و سطح افشا  حسابرسی

   ♦  مقدمه ایی بر علم اکچوئری   حسابرسی

حمید رضا اعتمادی
بسم الله الرحمن الرحیم کارشناسی حسابداری از دانشگاه آزاد دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری کارشناس امور مالیاتی
کدهای اضافی کاربر :