حسابداری و حسابرسی
حسابداری و حسابرسی
صفحات وبلاگ
نویسنده: حمید رضا اعتمادی - ۱۳٩٢/٤/٤

استانداردهای حسابداری - استانداردهای مصوب

 

شماره استانداردعنوان استانداردPdfWordPowerPoint
32 کاهش ارزش داراییها  
31 داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش و عملیات متوقف شده  
30 سود هر سهم  
29 فعالیتهای ساخت املاک  
28 فعالیتهاى بیمه عمومى  
27 طرحهای‌ مزایای‌ بازنشستگی  
26 فعالیتهای‌ کشاورزی  
25 گزارشگری‌ بر حسب‌ قسمتهای‌ مختلف  
24 گزارشگری‌ مالی‌ واحدهای‌ تجاری‌ در مرحله‌ قبل از بهره‌برداری  
23 حسابداری‌ مشارکتهای‌ خاص‌  
22 گزارشگری‌ مالی‌ میان‌دوره‌ای‌  
21 حسابداری‌ اجاره‌ها  
20 ‌ سرمایه گذاری در واحدهای تجاری وابسته - تجدیدنظر شده 1389  
19 ترکیبهای تجاری - تجدیدنظر شده 1384  
18 صورتهای مالی تلفیقی و حسابداری سرمایه گذاری در واحدهای تجاری فرعی - تجدیدنظر شده 1384  
17 داراییهای نامشهود- تجدید نظر شده 1386  
16 استانداردحسابداری شماره 16، آثار تغییردرنرخ ارز(تجدیدنظرشده1391)  
15 حسابداری‌ سرمایه‌گذاریها  
14 نحوه‌ ارائه‌ داراییهای‌ جاری‌ و بدهیهای‌ جاری  
13 حسابداری‌ مخارج‌ تأمین‌ مالی‌  
12 افشای اطلاعات اشخاص وابسته - تجدید نظر شده 1386  
11 داراییهای ثابت مشهود - تجدید نظر شده 1386  
10 حسابداری‌ کمکهای‌ بلاعوض‌ دولت‌  
9 حسابداری‌ پیمانهای‌ بلندمدت  
8 حسابداری‌ موجودی‌ مواد و کالا  
6 گزارش‌ عملکرد مالی  
5 رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه - تجدیدنظر شده 1384  
4 ذخایر، بدهیهای احتمالی و داراییهای احتمالی- تجدیدنظر شده 1384  
3 درآمد عملیاتی  
2 صورت‌ جریان‌ وجوه نقد  
1 نحوه‌ ارائه‌ صورتهای‌ مالی  

 

حمید رضا اعتمادی
بسم الله الرحمن الرحیم کارشناسی حسابداری از دانشگاه آزاد دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری کارشناس امور مالیاتی
کدهای اضافی کاربر :