حسابداری و حسابرسی
حسابداری و حسابرسی
صفحات وبلاگ
نویسنده: حمید رضا اعتمادی - ۱۳٩٢/۳/۱۱

منابع امتحانی جهت کلاس بررسی موارد خاص ارائه شده با جناب آقای دکتر شورورزی تا آخر استاندارد 17به استثنای استاندارد 12و16خواهدبود . تاریخ درج خبر : 7/3/92

حمید رضا اعتمادی
بسم الله الرحمن الرحیم کارشناسی حسابداری از دانشگاه آزاد دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری کارشناس امور مالیاتی
کدهای اضافی کاربر :