حسابداری و حسابرسی
حسابداری و حسابرسی
صفحات وبلاگ
نویسنده: حمید رضا اعتمادی - ۱۳٩۱/۱٠/۳٠

ABB چیست؟

ABB یا Activity Bsed Budgeting یک روش سیستماتیک برای  برنامه ریزی و بودجه‌بندی منابع یک سازمان می باشد. ABB در حقیقت حسابداری فعالیت معکوس می باشد زیرا ABB را می توان در انتهای حسابداری فعالیت شروع کرد. بدین طریق که هزینه را برای هدف غایی تعریف کرد و فعالیت را برای مشخص کردن HEAD COUNT و بودجه هزینه و برنامه ریزی کرد.

 

هدف ABB ؟

هدف این سیستم آشکارکردن ارتباط بین منابعی است که سازمان برای مصرف آنها جهت تولید محصولات برنامه ریزی می کند. به کمک ABB باید بر تولید محصولاتی که  باعث موفقیت سازمان  می شوند، تمرکز یافت و سپس با مدیریت منابع سازمان اعم از زمان، پول، نیروی انسانی و غیره منابع بیشتر را به فعالیتهایی اختصاص داد که موجبات آن را فراهم می کنند.

ABB برخلاف بودجه بندی سنتی که عامل های هزینه ای مانند جبران خدمت، ماموریت یا آموزش را توصیف می کند، بیانگربودجه ای است که هزینه خدمات و محصولات یک سازمان را نشان می‌دهد. ABB از هزینه یابی بر مبنای فعالیت یا ABB متمایز است. ABB قبل از اینکه سال مالی آغاز شود انجام می شود درحالیکه ABC تغییراتی است که به سیستمهای حسابداری اعمال می‌شود تا هزینه ها طی سال ردیابی گردند.

می توان از ABB برای محاسبه نرخها یا قیمتهای کلیه محصولات و خدمات سازمان بر اساس هزینه استفاده کرد.

کاربردهای ABB

ABB  تبدیل  به ابزاری قوی برای رهبری سازمانها تبدیل گردیده است :

انتظارات مشتری را با منابع قابل دسترس سازمان تطبیق می دهد.

بجای تاکید بر یک  Benchmark (الگوبرداری) اختیاری مثل بودجه سال گذشته، تاکید بر بودجه‌هاییدرد که بر اساس بازگشت به سرمایه گذاریها قرار دارد.

تمامی  فعالیتهای سازمان را با استراتژیهای کسب و کار مشتری منطبق می سازد.

مانع از افتادن در دام دفاع از پروژه های مشتری  می گردد.

از اینکه ایده های مشتری را مورد قضاوت قرار داده و اولویتهای خود را برطبق آنها تعیین کنیم جلوگیری می کند و فعالیتهایی را که سازمان باید برای انجام آنها کوشش کند را مشخص می کند.

سرمایه و وقت لازم برای سرمایه گذاریهای بحرانی در داخل سازمان را پیش بینی می کند.

نرخها و قیمتهایی را که عادلانه، قابل دفاع و قابل مقایسه outsourcing هستند را تعیین می‌کند.

اکنون  بسیاری از شرکتها و سازمانهایی که با روشهای سنتی و تاکید بر عناصر هزینه‌ای قادر به برآوردن خواسته های خود نیستند به استفاده از ABB و تاکید بر اهمیت بودجه بندی ازطریق فعالیتها و مراحل آن روی آورده اند.

ضرورت اجرای ABB

با اجرای  آن می توان به نتایج زیر در سازمان دست یافت :

مسئولیت و حسابرسی را به کارکنان می‌سپارد تا فعالیتهای خود را برای کسب اهداف عملکردشان مدیریت کنند.

نتیجه آن پی بردن به علل تغییراتی است که قابل ردیابی می باشند.

باعث ایجاد یک دیدگاه فرآیندی می شود که وابستگی های متقابل قسمتها به یکدیگر را با وضوح بیشتری نشان می دهد.

توانایی کنترل را می افزاید.

میدان دیدی را فراهم می کند که امکان مدیریت توانایی های بیش از حد یا بی‌کفایتی را در سازمان میسر می سازد.

حمید رضا اعتمادی
بسم الله الرحمن الرحیم کارشناسی حسابداری از دانشگاه آزاد دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری کارشناس امور مالیاتی
کدهای اضافی کاربر :