حسابداری و حسابرسی
حسابداری و حسابرسی
صفحات وبلاگ
نویسنده: حمید رضا اعتمادی - ۱۳٩۱/٩/٢٩
دکتر علیرضا مهرآذین
ردیف نام درس تاریخ امتحان دریافت فایل به فرمت PDF
1 سیستمهای اطلاعاتی 6/11/88 PDF
2 تصمیم گیری در مسائل مالی 6/11/88 PDF
3 تئوری حسابداری1   PDF
4 تئوری حسابداری1-کارشناسی ارشد حسابداری   PDF
5 تصمیم گیری در مسائل مالی 2/4/87 PDF
6 تصمیم گیری در مسائل مالی پیشرفته-کارشناسی ارشد حسابداری 10/11/86 PDF
7 حسابداری صنعتی 1   PDF
8 حسابداری صنعتی 3 15/11/86 PDF
9 حسابداری صنعتی 3   PDF
10 حسابداری صنعتی 3 10/4/87 PDF
11 حسابداری مدیریت 2/4/87 PDF
12 روش تحقیق-ارشد حسابداری 15/11/86 PDF
13 روش تحقیق-ارشد حسابداری   PDF
14 سیستمهای اطلاعاتی   PDF
15 سیستمهای حسابداری   PDF
16 مباحث جاری حسابداری-ارشد 86 PDF
حمید رضا اعتمادی
بسم الله الرحمن الرحیم کارشناسی حسابداری از دانشگاه آزاد دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری کارشناس امور مالیاتی
کدهای اضافی کاربر :