حسابداری و حسابرسی
حسابداری و حسابرسی
صفحات وبلاگ
نویسنده: حمید رضا اعتمادی - ۱۳٩۱/۸/۱۱

ارایه فصل سوم و چهارم  در تصمیم گیری در مسایل مالی توسط دانشجویان محترم آقای

حسین یوسفی (نرخ های بهره و ارزیابی اوراق قرضه) و خانمها معصومه نوروزی نوده و حکیمه احمدی (ارزشیابی سهام عادی و ممتاز)

[   ] اوراق22 اصلی22.pptx 2.0M  نرخ های بهره و ارزیابی اوراق قرضه
[   ] m.ppsx 597K ارزشیابی سهام عادی و ممتاز 
حمید رضا اعتمادی
بسم الله الرحمن الرحیم کارشناسی حسابداری از دانشگاه آزاد دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری کارشناس امور مالیاتی
کدهای اضافی کاربر :