حسابداری و حسابرسی
حسابداری و حسابرسی
صفحات وبلاگ
نویسنده: حمید رضا اعتمادی - ۱۳٩٢/٥/۳٠
پاورپوینتهای خلاصه از کتاب  Financial Accounting Theory  William R Scott 2009 fifth edition


Scott 01   Scott 02     Scott 03    Scott 04    Scott 05     Scott 06     Scott 07

Scott 08   Scott 09     Scott 10    Scott 11    Scott 12     Scott 13

حمید رضا اعتمادی
بسم الله الرحمن الرحیم کارشناسی حسابداری از دانشگاه آزاد دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری کارشناس امور مالیاتی
کدهای اضافی کاربر :