حسابداری و حسابرسی
حسابداری و حسابرسی
صفحات وبلاگ
نویسنده: حمید رضا اعتمادی - ۱۳٩٢/٥/۳٠

خلاصه فصل اولتئوری حسابداری شباهنگ

خلاصه فصل دوم تئوری حسابداری شباهنگ

خلاصه فصل سوم تئوری حسابداری شباهنگ

خلاصه فصل چهارم تئوری حسابداری شباهنگ

خلاصه فصل پنجم تئوری حسابداری شباهنگ

خلاصه فصل ششم تئوری حسابداری شباهنگ

خلاصه فصل هفتم تئوری حسابداری شباهنگ

خلاصه فصل هشتم تئوری حسابداری شباهنگ

 

حمید رضا اعتمادی
بسم الله الرحمن الرحیم کارشناسی حسابداری از دانشگاه آزاد دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری کارشناس امور مالیاتی
کدهای اضافی کاربر :