حسابداری و حسابرسی
حسابداری و حسابرسی
صفحات وبلاگ
نویسنده: حمید رضا اعتمادی - ۱۳٩٢/٥/۳

تئوری حسابداری هندریکسن به زبان انگلیسی و جلد 1 و 2 ترجمه دکتر عی پارسائیان

دریافت : اصلی 

 ترجمه شده :   جلد 1  و  جلد 2

 

حمید رضا اعتمادی
بسم الله الرحمن الرحیم کارشناسی حسابداری از دانشگاه آزاد دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری کارشناس امور مالیاتی
کدهای اضافی کاربر :