حسابداری و حسابرسی
حسابداری و حسابرسی
صفحات وبلاگ

پایگاه مقاله و پایان نامه مدیریت و حسابداری

دانلود کتاب تصمیم گیری در مسایل مالی - لاتین و فارسی

دانلود فایل ترجمه دانشجویان از فصول کتاب تصمیم گیری در مسائل مالی فرانک فبوزی

فصل 1       فصل 2       فصل 3        فصل 4   

فصل 5       فصل 6       فصل 7        فصل 8       

فصل 9      فصل 10      فصل 11

زبان اصلی کتاب تصمیم گیری در مسایل مالی نوشته فرانک فبوزی از لینک زیر قابل دانلود است.

دانلود نسخه اصلی - لاتین- کتاب

حمید رضا اعتمادی
بسم الله الرحمن الرحیم کارشناسی حسابداری از دانشگاه آزاد دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری کارشناس امور مالیاتی
کدهای اضافی کاربر :