حسابداری و حسابرسی
حسابداری و حسابرسی
صفحات وبلاگ

راهنمای تدوین قراردادهای حسابرسی

بخش 21 استانداردهای حسابرسی

 

 

مرکز آموزش و تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی حرفه­ای جامعه حسابداران رسمی ایران در راستای اجرای بهینه استانداردهای حسابرسی، قرارداد حسابرسی    نمونه­های زیر و تاییدیه مدیران برای حسابرسی مالیاتی را برای راهنمایی اعضا تدوین کرده است:

  1. قرارداد حسابرسی صورتهای مالی.
  2. قرارداد حسابرسی مالیاتی.
  3. قرارداد بررسی اجمالی صورتهای مالی میان دوره­ای.
  4. قرارداد بررسی گزارش توجیهی افزایش سرمایه.
  5. تاییدیه مدیران برای حسابرسی مالیاتی.

 

      نکات زیر باید در تنظیم قرارداد، رعایت شود:

  1. تایپ قرارداد روی سربرگ موسسه.
  2. مناسب سازی مقدمه قرارداد بر حسب شخصیت حقوقی صاحبکار و به عهده گرفتن یا نگرفتن وظیفه بازرسی قانونی.  
  3. در صورت اِعمال بند 2 بالا، مناسب سازی سایر بندهای قرارداد بر حسب ضرورت.

بدیهی است که نمونه­ها حاوی حداقل­های لازم برای عقد قرارداد است و هر موسسه    می­تواند با نگرش به شرایط حاکم بر اجرای هر کار، نکات دیگری را حسب مورد و لزوم به نمونه­ها بیفزاید.

 

 

                                                      مرکز آموزش و تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی حرفه­ای

                                                                     جامعه حسابداران رسمی ایران

حمید رضا اعتمادی
بسم الله الرحمن الرحیم کارشناسی حسابداری از دانشگاه آزاد دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری کارشناس امور مالیاتی
کدهای اضافی کاربر :