حسابداری و حسابرسی
حسابداری و حسابرسی
صفحات وبلاگ

 

منابع آزمون کنکور دکتری حسابداری

مطالعه کتاب ها و منابع زیر از سوی دوستان شما به داوطلبان آزمون دکتری سراسری حسابداری پیشنهاد شده است. شما نیز می توانید نظرات خود را در زمینه منابع دکترا حسابداری مطرح نمایید.

 

فهرست منابع پیشنهادی

مواد امتحانی

برای دیدن منابع این درس اینجا کلیک کنید

زبان انگلیسی

برای دیدن منابع این درس اینجا کلیک کنید

استعداد تحصیلی

 

آمار و کاربرد آن در مدیریت، عادل آذر و مومنی-  آمار و احتمالات، عادل آذر-آمار و کاربرد آن در مدیریت،صدقیانی و ابراهیمی-آمار و کاربرد آن در مدیریت،رنجبران-

 

 آمار

مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی

-ریاضیات آقای پورکاظمی-ریاضیات عمومی، ایساک مارون، ترجمه پاریاب-ریاضیات عمومی، آدامز – آییژ       

ریاضی

-اصول حسابرسی جلد اول و دوم،ترجمه سلیمانی و نفری،انتشارات سازمان حسابرسی

-استانداردهای حسابرسی  ،نشریه های ۱۲۰و۱۲۴و۱۵۹،سازمان حسابرسی

-مفاهیم بنیادی حسابرسی،ترجمه نیکخواه،نشریه ۱۲۱سازمان حسابرسی

-حسابرسی رویکردی یکپارچه، آرنز،ترجمه دکتر پارسیان

-نقش اقتصادی حسابرسی در بازارهای آزاد و تحت نظارت،واندا والاس، ترجمه امیر اصلانی، نشریه ۱۵۹سازمان حسابرسی

-نظارت مشارکتی، کورپوریت گاورننس

-حسابرسی عملیاتی،صفار و پوریانسب و مهام،سازمان حسابرسی

-فلسفه حسابرسی، متز و شرف

-فلسفه حسابرسی،دکتر یگانه

-حسابرسی جلد اول،آرنز ،ترجمه پارسیان

-حسابرسی ۱،دکتر نوروش

-حسابرسی ۱،اسکندری

-مروری جامع بر حسابرسی،حامد فیلی

-حسابرسی عملکرد مدیریت ،سازمان حسابرسی

-حسابرسی کامپیوتری،نشریه ۸۳سازمان حسابرسی

-حسابرسی داخلی،ترجمه سلیمانی،نشریه ۱۷۴ سازمان حسابرسی

-کتاب تست استانداردهای حسابرسی،مهام

-کتاب تست استانداردهای حسابرسی،اسکندری

 

حسابرسی

    -حسابداری صنعتی.با تاکید بر مسائل مدیریتی- هورن گرن فاستر و داتار(دو جلد) ،ترجمه دکتر پارساییان و بزرگ اصل

    -حسابداری صنعتی ۲،محمد نمازی،انتشارات سمت

    -حسابداری مدیریت، رضا شباهنگ ،نشریه ۱۳۱ سازمان حسابرسی

-حسابداری صنعتی، دکتر اعتمادی و سیدرضا سیدنژاد فهیم،انتشارات سنجش تکمیلی

-حسابداری بهای تمام شده ۱و۲و۳  ،دکتر نوروش

    -هزینه یابی هدف ،تفریدون رهنمای رودپشتی،انتشارات ترمه

    -هزینه یابی فعالیت ،فریدون رهنمای رودپشتی،انتشارات ترمه

    -حسابداری صنعتی ۱و۲و۳،  سورن ابنوس

    -حسابداری صنعتی ۱و۲و۳  ،اسکندری

    -حسابداری مدیریت، بلوچر چن و لین، ترجمه دکتر پارساییان

    -حسابداری مدیریت،پرویز بختیاری

    -حسابداری مدیریت استراتژیک، حسن مدرکیان

    -حسابداری مدیریت، کارل مور و رابرت ژادیک ،ترجمه محمد عبده تبریزی و محسن دستگیر

-حسابدار مدیریت ارزش آفرینی در محیط پویا ،دکتر احمد مدرس و کیهان مهام

-حسابداری مدیریت ،هورن گرن ،ترجمه دکتر ایرج نوروش

    -مبانی حسابداری مدیریت،فریدون رهنمای رودپشتی

-حسابداری مدیریت راهبردی،فریدون رهنمای رودپشتی

-تسلط بر مباحث نوین در حسابداری مدیریت(هزینه یابی کیفیت، هزینه یابی بر مبنای فعالیت،زنجیره ارزش،ارزیابی متوازن،تولید به موقع، هزینه یابی معکوس،تئوری محدودیت ها) منتشر شده در مجلات حسابدار / حسابرس / بررسیهای حسابداری

  حسابداری مدیریت

مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد

     -تئوریهای حسابداری ۱و۲، دکتر رضا شباهنگ،سازمان حسابرسی

     -تئوری حسابداری ۱و۲، هندریکسن و برادا ، ترجمه دکتر پارساییان

     -تئوری حسابداری، بلکویی،ترجمه دکتر پارساییان ،انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی

     -تئوری اثباتی حسابداری، واتز و زیمرمن،ترجمه پارساییان،انتشارات ترمه

     -تئوری  حسابداری، ولک و داد و ترنی،ترجمه دکتر پارساییان،انتشارات ترمه

     -تئوری حسابداری، دیگان

     -تئوری حسابداری مالی، اسکات،ترجمه محسن مام بیگی

     -تئوری حسابداری، دکتر آقایی

  -تئوری اسکات، ترجمه پارسائیان، دو جلد

     -تئوری حسابداری مالی، دکتر نیکومرام و بنی مهد

     -جزوه دکتر ثقفی

                                             

تئوریهای حسابداری

 

ظرفیت پذیرش دکتری حسابداری

ظرفیت سال ۹۲ آزمون دکتری حسابداری :

برای بزرگنمایی بر روی عکس کلیک کنید.

 

 

 

حمید رضا اعتمادی
بسم الله الرحمن الرحیم کارشناسی حسابداری از دانشگاه آزاد دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری کارشناس امور مالیاتی
کدهای اضافی کاربر :