حسابداری و حسابرسی
حسابداری و حسابرسی
صفحات وبلاگ

برای دریافت روی لینک زیر کلیک نمایید

http://91.98.99.170/GeneralDownloads/Agreement.pdf        

 

 

حمید رضا اعتمادی
بسم الله الرحمن الرحیم کارشناسی حسابداری از دانشگاه آزاد دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری کارشناس امور مالیاتی
کدهای اضافی کاربر :