حسابداری و حسابرسی
حسابداری و حسابرسی
صفحات وبلاگ
دستور العمل های حسابرسی و نحوه تهیه و تنظیم پرونده و گزارش حسابرسی مالیاتی  

 

 قابل توجه موسسات حسابرسی عضو و حسابداران رسمی شاغل انفرادی

 

موسسات حسابرسی و شاغلین انفرادی که مایل به خرید دستور العمل های "حسابرسی" و "نحوه تهیه و تنظیم پرونده و گزارش حسابرسی مالیاتی" نیستند ، می توانند نسخه الکترونیکی آنرا از این قسمت داونلود  نمایند .

 

 دستورالعمل حسابرسی

  دستورالعمل تهیه و تنظیم پرونده و گزارش حسابرسی مالیاتی

حمید رضا اعتمادی
بسم الله الرحمن الرحیم کارشناسی حسابداری از دانشگاه آزاد دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری کارشناس امور مالیاتی
کدهای اضافی کاربر :