حسابداری و حسابرسی
حسابداری و حسابرسی
صفحات وبلاگ
نویسنده: حمید رضا اعتمادی - ۱۳٩٢/٧/۸
 

تحلیل بازار بورس اوراق بهادار تهران با استفاده ازشبکه های پیچیده مبتنی بر روش حدآستانه

مقاله 2، دوره 18، شماره 62، بهار 1390، صفحه 33-80  XML اصل مقاله (224 K)
نویسندگان
1رضا راعی؛ 2غلامرضا جعفری؛ 3علی نمکی
1دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، ایران
2استادیار دانشکده علوم پایه دانشگاه شهید بهشتی، ایران
3دانشجوی MBA گرایش مالی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، ایران
چکیده
تحلیل بازار سهام از طرق مختلف به‌عنوان عنصری تأثیرگذار در پیش‌بینی رویدادهای آتی کاربرد دارد. یکی از جدیدترین روش‌ها جهت تحلیل آن، استفاده ازمفهوم شبکه‌های پیچیده است. شبکه‌های پیچیده مفهومی جدید در ادبیات علوم کمی برای نگاه کلان نگر به کل بازار است. کمی ساختن ارتباط میان سهام‌های مختلف نه تنها موضوع مورد علاقه مطالعات علمی از جهت درک سیستم‌های پیچیده است؛ بلکه برای مقاصد عملی‌ای همچون تخصیص دارایی‌ها و تخمین ریسک پرتفولیوهایی از آن‌ها نیز راهگشا خواهد بود.این چنین کمی‌سازی بر اساس مدل‌سازی نوسانات قیمتی سهام‌ها و اثرگذاری آن‌ها بر یکدیگر انجام می‌پذیرد. دراین مقاله جهت ساختن شبکه سهام‌های بورس اوراق بهادارتهران از روش حدآستانه استفاده کرده و سپس به تحلیل آن اقدام شده است. از نکات قابل‌توجه در این ساختار وجود ریسک سیستمیک بالا در آستانه‌های اطراف میانگین همبستگی‌ها و نیز افزایش تعداد عناصر مستقل بازار دراثر افزایش حد آستانه و بنابراین کاهش احتمال انتشار ریسک سیستمیک در بازار است. در ضمن این تحلیل نشان می‌دهد، بازار بورس تهران درمحدوده خاصی ازهمبستگی‌ها از خود رفتار بی‌مقیاسی بروز داده و بنابراین قاعده اعداد بزرگ برای آن سازگار است. این بدین معنا است که این شبکه از تعدادی ناچیز hub( مراکز و رأس‌های با درجه ارتباط بالا) و تعداد قابل‌توجهی رأس(سهم) با درجه پایین تشکیل شده است. این مهم در مباحثی چون مدیریت ریسک پرتفوی‌های بازار کاربرد بسیاری خواهدداشت.
کلیدواژگان
بی‌مقیاسی؛ حد آستانه.؛ ریسک سیستمی؛ شبکه پیچیده سهام؛ ضریب خوشگی
آمار
تعداد مشاهده مقاله: 71
تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,963
 
نویسنده: حمید رضا اعتمادی - ۱۳٩٢/٧/۸
 

بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی بر هزینه تأمین مالی از طریق بدهی (استقراض)

مقاله 1، دوره 18، شماره 62، بهار 1390، صفحه 17-48  XML اصل مقاله (235 K)
نویسندگان
1احمد احمدپور؛ 2محمد کاشانی پور؛ 3محمد رضا شجاعی
1دانشیارگروه حسابداری دانشگاه مازندران، ایران
2استادیار گروه حسابداری دانشگاه مازندران، ایران
3کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه مازندران، ایران
چکیده
این مقاله به‌طور تجربی و پژوهشی تأثیر حاکمیت شرکتی وکیفیت حسابرسی بر هزینه اعتبارگیری شرکت‎های بورس اوراق بهادار تهران اشاره دارد. در ایران سیستم تأمین مالی بیشتر به سمت دریافت اعتبار از بانک‎ها متمایل است، با این حال بانک‎ها وسایر مؤسسات مالی سهم کمی در ساختار حاکمیت شرکتی شرکت‎ها دارند. بنابراین، آن‌ها ممکن است به شیوه-های کنترلی وکیفی اعمال شده در داخل شرکت و نیز کیفیت گزارشگری مالی توجه‌کنند. از این‌ رو انتظار می‌رود یک رابطه معکوس بین هزینه تأمین بدهی وکیفیت حاکمیت شرکتی که از طریق نظارت کارای هیئت مدیره و سهامداران نهادی عمده حاصل می‌شود و کیفیت حسابرسی شرکت‎ها وجود داشته باشد. یافته‌های تجربی ما با استفاده از اطلاعات 119شرکت از شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال‌های 1382 تا 1387 و تحلیل رگرسیونی ‌داده‌های ‌ترکیبی ‌با استفاده‌از نرم‌افزار Eviews‌،‌ نشان‌می‌دهد که ‌وجود سهامداران نهادی عمده در ترکیب سهامداران و نظارت کارای آن‌ها تأثیر کاهشی معنادار بر هزینه بدهی شرکت‎های عضو نمونه دارد در حالی‌که کیفیت حسابرسی این‌گونه تأثیر را ندارد.
کلیدواژگان
اعضاء غیرموظف هیئت مدیره؛ حاکمیت شرکتی؛ کیفیت حسابرسی؛ هزینه تأمین مالی
آمار
تعداد مشاهده مقاله: 121
تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 4,831
 
حمید رضا اعتمادی
بسم الله الرحمن الرحیم کارشناسی حسابداری از دانشگاه آزاد دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری کارشناس امور مالیاتی
کدهای اضافی کاربر :