حسابداری و حسابرسی
حسابداری و حسابرسی
صفحات وبلاگ
نویسنده: حمید رضا اعتمادی - ۱۳٩٢/٧/۳
 

رابطه سرمایه فکری (انسانی، مشتری و ساختاری) و عملکرد صنعت بیمه (از دیدگاه مدیران)

مقاله 7، دوره 17، شماره 2، پاییز 1389  XML اصل مقاله (278 K)
نویسندگان
1ویدا مجتهد زاده؛ 2سید حسین علوی طبری؛ 3مهرناز مهدی‌زاده
1دانشگاه الزهرا(س)
2دانشگاه الزهراء (س)
3دانشگاه الزهرا (س)
چکیده
در دو دهه اخیر، مدیریت عملکرد سازمانی به یکی از موضوع‌های مورد توجه و جذاب تبدیل شده است. بسیاری از دانشمندان و متخصصان حوزه مدیریت بر این باورند که کارکنان، مبنا و ریشه اصلی بهبود کیفیت و بهره‌وری هستند و باید نیروی انسانی را مبنای اصلی فرآیند افزایش کارایی و بهره‌وری و نوعی سرمایه به‌حساب آورد. نیروی انسانی با کیفیت و دانش مدار مهم‌ترین مزیت رقابتی سازمان و کمیاب‎ترین منبع در اقتصاد دانش محور امروز است. این پ‍ژوهش به بررسی رابطه سرمایه فکری (و اجزای آن) و عملکرد صنعت بیمه از دیدگاه مدیران می‌پردازد. نتایج نشان می‌دهد، سرمایه‌های فکری، انسانی، مشتری (رابطه‌ای) و ساختاری در بررسی جداگانه و مستقل از یکدیگر، با عملکرد رابطه معنادار دارند؛ درحالی‌که در بررسی همزمان صرفاً رابطه سرمایه ساختاری و انسانی با عملکرد معنادار است.
کلیدواژگان
انسانی؛ سرمایه‌های فکری؛ مشتری و ساختاری
آمار
تعداد مشاهده مقاله: 86
تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 2,790
 
نویسنده: حمید رضا اعتمادی - ۱۳٩٢/٧/۳
 

بررسی رابطه بین خطای پیش‌بینی سود و بازده غیرعادی سهام شرکت‌های جدیدالورود به بورس اوراق بهادار تهران

مقاله 6، دوره 17، شماره 2، پاییز 1389  XML اصل مقاله (283 K)
نویسندگان
1غلامرضا کردستانی؛ 2علی آشتاب
1دانشگاه بین المللی قزوین
2دانشگاه ارومیه
چکیده
اطلاعات تاریخی اندک مربوط به سهام شرکت‌های جدیدالورود به بورس به دلیل عدم سابقه معاملاتی، سرمایه‌گذاران را با ریسک بیشتری برای خرید سهام این شرکت‌ها روبرو می کند. عدم تقارن اطلاعاتی میان مدیران و سرمایه‌گذاران بالقوه در این شرکت‌ها بالاست و سهام آن ها بر اساس اطلاعات ارایه شده از طرف مدیریت قیمت یابی می شود. شواهد تجربی نشان می دهد، سرمایه‌گذاران به اطلاعاتی نظیر پیش‌بینی سود هر سهم اتکا کرده و در قیمت‌گذاری سهام از آن استفاده می‌کنند. این پیش‌بینی‌ها بیانگر انتظارات مدیریت از عملکرد آتی شرکت است. بنابراین دقت این پیش‌بینی‌ها که مبنای تصمیم‌گیری آنهاست برای سرمایه‌گذاران حائز اهمیت بوده و خطای پیش‌بینی سود عامل مهمی در عملکرد بازار ثانویه است.
در این پژوهش رابطه‌ی بین خطای پیش‌بینی سود و بازده غیرعادی سهام شرکت‌های جدیدالورود به بورس اوراق بهادار تهران بر اساس داده‎های 104 شرکت طی دوره 1378تا1384 بررسی شده است. اهمیت انتخاب این دوره از نظر گسترش چشمگیر بازار بورس طی آن سال‌ها و نیز تعداد زیاد شرکت‌هایی است که برای اولین بار سهام خود را در بورس اوراق بهادار عرضه نموده‌اند. نتایج پژوهش با استفاده از تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره نشان می‌دهد، بین خطای پیش‌بینی سود و بازده غیرعادی سهام شرکت‌های جدیدالورود رابطه مثبت معناداری وجود دارد.
کلیدواژگان
بازده غیرعادی؛ خطای پیش‌بینی سود؛ عرضه اولیه اوراق بهادار
آمار
تعداد مشاهده مقاله: 70
تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 4,381
 
نویسنده: حمید رضا اعتمادی - ۱۳٩٢/٧/۳
 

بررسی تأثیر کارایی عناصر سرمایه فکری بر عملکرد مالی شرکت‌ها در بورس تهران

مقاله 5، دوره 17، شماره 2، پاییز 1389  XML اصل مقاله (270 K)
نویسندگان
ابراهیم عباسی؛ امان گلدی صدقی
دانشگاه الزهرا (س)
چکیده
هدف این مقاله بررسی تأثیر کارایی هر یک از عناصر سرمایه فکری بر شاخص‌های مالی شرکت‎ها در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش تأثیر شاخص‌های سرمایه فکری(کارایی سرمایه انسانی، فیزیکی و ساختاری) بر عملکرد مالی (سود هر سهم، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و نرخ بازده سالانه) برای 99 شرکت طی سال‌های 1379-1382 به روش رگرسیون پنل دیتا بررسی شدند. نتایج روش حداقل مربعات ترکیبی نشان داد، ضریب کارایی هر یک از عناصر سرمایه فکری بر نرخ بازده حقوق صاحبان سهام تأثیر مثبت و معناداری داشتند. تأثیر ضریب کارایی سرمایه فیزیکی و انسانی بر سود هر سهم مثبت اما تأثیر ضریب کارایی سرمایه ساختاری منفی و معنادار بود. تأثیر ضریب کارایی سرمایه‌های فیزیکی و ساختاری بر نرخ بازده سالانه مثبت اما تأثیر ضریب کارایی سرمایه انسانی بر آن منفی و معنادار بود. همچنین نتایج نشان داد که شرکت‌هایی که سرمایه فکری بالاتری دارند عملکرد مالی بهتری دارند. به‌علاوه میانگین ضریب سرمایه فکری در بین 7 صنعت تفاوت معناداری داشت.
کلیدواژگان
سرمایه انسانی؛ سرمایه ساختاری؛ سرمایه فیزیکی؛ سرمایه فکری؛ عملکرد‌ مالی.
آمار
تعداد مشاهده مقاله: 126
تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 4,607
 
نویسنده: حمید رضا اعتمادی - ۱۳٩٢/٧/۳
 

شناسایی حباب قیمتی سهام عادی بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل ارزش حال

مقاله 4، دوره 17، شماره 2، پاییز 1389  XML اصل مقاله (246 K)
نویسندگان
1عزت الله عباسیان؛ 2وحید محمودی؛ 1الهام فرزانگان
1بوعلی سینا همدان
2دانشگاه تهران
چکیده
بازارهای مالی به‌ویژه بازار سرمایه از مهم‌ترین ابزارهای تجهیز و تخصیص منابع مالی به‌شمار می‎روند. نظر به اهمیت استراتژیک مالی و اقتصادی این بازار، هرگاه اخلال و انحراف گسترده‌ای در آن رخ دهد، تجهیز و تخصیص منابع مالی کشور با مشکل جدی مواجه می‌شود. یکی از عوامل به‌وجود آورنده این مسایل حباب قیمتی است. به‌طورکلی هنگامی که قیمت یک سهم با قیمت انتظاری آتی آن، تفاوت داشته باشد بحث حباب در بازار مطرح می‌شود. این مقاله اعتبار مدل ارزش حال با انتظارات متغیر زمانی را با استفاه از آزمون هم‌انباشتگی آستانه‌ای تکانه‌ای M-TARبررسی می‌کند و به پژوهش این موضوع می‌پردازد که آیا هیچ تعدیل نامتقارنی بین قیمت‌های سهام و بازده نقدی سهام در بلند‌مدت در بازار بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی فروردین 1379 تا آبان 1387 وجود دارد یا خیر؟ نتایج مشخص کردند که رابطه هم‎انباشتگی بلند‌مدت بین قیمت سهام و بازده نقدی سهام وجود ندارد، که بیانگر وجود حباب عقلایی است.
کلیدواژگان
تعدیل نامتقارن؛ حباب عقلایی.؛ مدل اتورگرسیو آستانه‌ای تکانه‌ای؛ مدل ارزش حال؛ هم‌انباشتگی
آمار
تعداد مشاهده مقاله: 88
تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 3,506
 
نویسنده: حمید رضا اعتمادی - ۱۳٩٢/٧/۳
 

تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها مکملی برای تحلیل سنتی نسبت‎های مالی

مقاله 3، دوره 17، شماره 2، پاییز 1389  XML اصل مقاله (262 K)
نویسندگان
شکراله خواجوی؛ علی غیوری مقدم؛ محمد جواد غفاری
دانشگاه شیراز
چکیده
هدف از پژوهش حاضر معرفی تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها به‌عنوان روشی مکمل برای تحلیل سنتی نسبت‌های مالی است. یکی از محدودیت‌های تحلیل سنتی این است که هر گروه از نسبت‌ها تنها یک بعد از ابعاد مالی را نشان می‌دهند و در تجزیه و تحلیل صورت‎های مالی به سهولت نمی‌توان نتایج تحلیل گرو‌های متفاوت نسبت‌های مالی را با هم تجمیع کرد و در مورد کلیت صورت‌های مالی نظر داد. این پژوهش برای رفع این مشکل، تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها را پیشنهاد کرد و در این راستا صورت‌های مالی 267 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را برای دوره‌ی زمانی 1384-1386 مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. نسبت‌ها و داده‌های مالی، 4 ورودی و 7 خروجی‌ مدل پوششی BCC ورودی محور تکنیک مذکور را تشکیل ‌دادند. اجرای مدل مذکور نشان داد که در میان 267 شرکت مورد بررسی 32 شرکت دارای کارایی نسبی و 235 شرکت ناکارا هستند. درواقع این تکنیک نسبت‌ها و داده‌های مالی مختلف را به یک معیار واحد و قابل مقایسه به نام "کارایی" تبدیل کرد. بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها می‌تواند مکمل خوبی برای تحلیل سنتی صورت‌های مالی با استفاده از نسبت‌های مالی باشد.
کلیدواژگان
تجزیه و تحلیل سنتی صورت‌های مالی؛ تحلیل پوششی داده‌ها؛ نسبت‌های مالی و بورس اوراق بهادار تهران.
آمار
تعداد مشاهده مقاله: 82
تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 6,504
 
نویسنده: حمید رضا اعتمادی - ۱۳٩٢/٧/۳
 

بررسی عوامل تعیین‌کننده تغییرات قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران

مقاله 2، دوره 17، شماره 2، پاییز 1389  XML اصل مقاله (234 K)
نویسندگان
امید پورحیدری
دانشگاه شهید باهنر کرمان
چکیده
این مطالعه به بررسی ارتباط بین متغیرهای حسابداری با تغییرات بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. متغیرهای مورد بررسی شامل بازده سود، درصد سرمایه‌گذاری مالکان، تغییرات در سودآوری، تغییرات در فرصت‌های رشد و تغییرات در نرخ تنزیل است. مدل بازده این مطالعه مبتنی بر مدل‌های چن و ژانگ ]10[ است که در آن ارزش شرکت شامل ارزش دارایی‌های آن در حال حاضر به‌علاوه فرصت‌های رشد آتی است. نتایج آزمون مدل‌های پژوهش با توجه به پنج متغیر کلیدی ذکر شده و با استفاده از داده‌های تجمعی نشان داد، ارتباط معناداری بین 4 متغیر یعنی بازده سود، تغییر در سودآوری، درصد سرمایه‌گذاری مالکان، و تغییر در نرخ تنزیل وجود دارد. مدل پژوهش بالغ بر 30% تغییرات بازده سهام را تبیین نموده است که بیشترین قدرت تبیین نیز مربوط به متغیرهای جریانات نقدی است. استحکام مدل با توجه به داده‌های سالانه نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
کلیدواژگان
بازده سهام؛ بازده سود؛ تغییرات در سودآوری؛ تغییرات در فرصت‎های رشد؛ تغییرات در نرخ تنزیل؛ درصد سرمایه‌گذاری مالکان
آمار
تعداد مشاهده مقاله: 83
تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 3,167
 
نویسنده: حمید رضا اعتمادی - ۱۳٩٢/٧/۳
 

پراکندگی مالکیت و نقدشوندگی سهام

مقاله 1، دوره 17، شماره 2، پاییز 1389  XML اصل مقاله (241 K)
نویسندگان
1ناصر ایزدی‌نیا؛ 2امیر رسائیان
1دانشگاه اصفهان
2دانشگاه مازندران
چکیده
پراکندگی مالکیت از عوامل مهم اثرگذار بر اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام شرکت‌ها است. اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام نیز از مهم‌ترین معیارهای نقدشوندگی سهام شرکت‌ها محسوب می‌شود. برخی از پژوهش‌های خارجی صورت گرفته بیانگر آن است که افزایش پراکندگی مالکیت سبب کاهش اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و درنتیجه افزایش نقدشوندگی سهام شرکت‌ها می‌شود. در ایران پژوهش‌های چندانی در مورد رابطه‌ی پراکندگی مالکیت و نقدشوندگی سهام صورت نگرفته است، بنابراین هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه‌ی درصد سهام بلوکی در دست سهامداران (معیاری از پراکندگی مالکیت) به‌عنوان متغیر مستقل و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به-عنوان متغیر وابسته، در بورس اوراق بهادار تهران است. در راستای این هدف، اطلاعات 7 ساله (81-87) صد و پنجاه و شش شرکت، مورد مطالعه قرار گرفت. برای آزمون فرضیه‌ها از رگرسیون چند متغیره با استفاده از داده‌های ترکیبی استفاده گردیده است. نتایج پژوهش بیانگر آنست که بین پراکندگی مالکیت و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران، رابطه‌ی معنا‌داری وجود ندارد.
کلیدواژگان
اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام؛ پراکندگی مالکیت؛ عدم تقارن اطلاعات؛ نقدشوندگی سهام
آمار
تعداد مشاهده مقاله: 85
تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 3,875
 
نویسنده: حمید رضا اعتمادی - ۱۳٩٢/٧/۳
 

بررسی بازده اضافی استراتژی شتاب سود و قیمت در بورس اوراق بهادار تهران

مقاله 7، دوره 17، شماره 3، پاییز 1389  XML اصل مقاله (278 K)
نویسندگان
1حسن قالیباف اصل؛ 2شهاب الدین شمس؛ 3محمدجواد ساده وند
1استادیار دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد دانشگاه الزهرا(س)، ایران
2استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه مازندران، ایران
3کارشناس ارشد مدیریت مالی دانشکده علوم اقتصادی
چکیده
استراتژی‌های معاملاتی شتاب که برای بهره‌گیری از همبستگی سریالی موجود در بازدهی بازار و اوراق بهادار به‎کار می‌روند، در زمره استثنائات مالی و بی‌نظمی‌های بازار سرمایه قرار می‌گیرند. در این استراتژی بازدهی اضافی با خرید سهام برنده گذشته و فروش سهام بازنده گذشته قابل دستیابی است. این پژوهش به بررسی سودآوری استراتژی‌های شتاب سود و قیمت در بورس اوراق بهادار تهران و ارزیابی اثر عوامل بازده غیرعادی، سود غیرمنتظره استاندارد شده، نسبت قیمت به سود هر سهم، ارزش دفتری به ارزش بازار هر سهم و همچنین اندازه شرکت، بر روی بازده این استراتژی‌ها طی دوره زمانی 1383 - 1387 می‌پردازد. پژوهش حاضر بر اساس چهار فرضیه انجام شده است. مهم‎ترین آن‎ها این است که با استفاده از استراتژی-های شتاب سود و قیمت می‌توان بازده اضافی در بورس اوراق بهادار تهران کسب کرد. نتایج آزمون فرضیه‌ها نشان داد، استراتژی شتاب قیمت در بازه‌های زمانی 3،6 و 12 ماهه و استراتژی شتاب سود در بازه-های زمانی 3 و6 ماهه در بورس اوراق بهادار تهران سودآور هستند؛ اما سودآوری استراتژی شتاب سود در دوره زمانی یک‎ساله تأیید نشده است. در فرضیه سوم به این نتیجه رسیدیم که در دوره زمانی 3 و 6 ماهه متغیرهای مستقل مدل توجیه‌کننده بازده اضافی ناشی از شتاب قیمت هستند اما در دوره زمانی یک‎ساله عوامل دیگری غیر از متغیرهای مستقل ذکر شده در مدل، در کسب بازده اضافی حاصل از شتاب قیمت تأثیرگذار هستند. در فرضیه چهارم رابطه معنادار استراتژی شتاب سود و قیمت در بازه زمانی 3 و 6 ماهه تأیید شده است؛ اما در بازه زمانی یک‎ساله رابطه معناداری بین این دو متغیر مشاهده نشد.
کلیدواژگان
بی‎نظمی؛ سهام بازنده؛ سهام برنده؛ شتاب سود؛ شتاب قیمت
آمار
تعداد مشاهده مقاله: 74
تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 3,969
 
نویسنده: حمید رضا اعتمادی - ۱۳٩٢/٧/۳
 

رابطه بین کیفیت حسابرسی و اندازه مؤسسه حسابرسی

مقاله 6، دوره 17، شماره 3، پاییز 1389  XML اصل مقاله (196 K)
نویسندگان
1یحیی حساس یگانه؛ 2کاوه آذین‌فر
1استادیار دانشگاه علامه طباطبایی، ایران
2هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل، ایران
چکیده
برای بهبود در فهم کیفیت حسابرسی پژوهش‎های متعددی انجام شد تا هم درک بهتری از این مفهوم به‎دست آید و هم رابطه بین کیفیت حسابرسی با سایر متغیرها مشخص شود. یکی از متغیرهایی که رابطه آن در بسیاری از پژوهش‎ها با کیفیت حسابرسی، مورد بررسی قرار گرفته، اندازه مؤسسه حسابرسی است. یکی از اولین پژوهش‎ها در این زمینه را دی آنجلو در سال 1981 به‎عمل آورد. او در بررسی‎های خود به این نتیجه رسید بین کیفیت حسابرسی و اندازه حسابرس رابطه مثبت وجود دارد. پژوهش حاضر به‎دنبال بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و اندازه حسابرس ( مؤسسه حسابرسی ) در ایران است. به‎همین منظور مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی در زمره حسابرس کوچک ( مؤسسات حسابرسی کوچک ) و سازمان حسابرسی به‎دلیل کارکنان زیاد و قدمت بیشتر در زمره حسابرس بزرگ قرار می‎گیرد. برای بررسی کیفیت نیز معیار پژوهشگران، مقایسه‎ی تحریفات کشف شده و گزارش شده در گزارش‎های حسابرسی به تفکیک پنج نوع تحریف، از طریق مقایسه گزارش حسابرسی سال جاری و گردش سود و زیان انباشته سال آتی انجام می‎شود. روش مورد استفاده، روش پژوهش دو وجهی بوده و تحلیل‎های آماری صورت گرفته در این پژوهش مبین رابطه معنادار و معکوس کیفیت حسابرسی و اندازه حسابرس ( مؤسسه حسابرسی ) است.
کلیدواژگان
اندازه حسابرس؛ تحریفات حسابداری؛ سازمان حسابرسی؛ کیفیت حسابرسی؛ مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی
آمار
تعداد مشاهده مقاله: 108
تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 6,207
نویسنده: حمید رضا اعتمادی - ۱۳٩٢/٧/۳
 

بررسی رابطه معیارهای حسابداری و اقتصادی عملکرد با ارزش شرکت‎ها در صنایع سیمان و پتروشیمی بورس تهران

مقاله 5، دوره 17، شماره 3، پاییز 1389  XML اصل مقاله (232 K)
نویسندگان
1احمد پویان فر؛ 2فرزین رضایی؛ 3شهلا صفابخش
1دکترای مدیریت مالی دانشگاه تهران، ایران
2دکترای حسابداری، استادیار وعضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، ایران
3دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- گرایش مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
چکیده
معیار اصلی خلق ارزش در بنگاه‎های اقتصادی از دیدگاه حسابداری مدیریت اندازه و تداوم سود باقی‎مانده است که در قالب ارزش افزوده اقتصادی اندازه‎گیری می‎شود. از مشکلات اصلی استفاده از معیار ارزش افزوده اقتصادی در ایران، کمبود تعداد مشاهدات است. از روش‎های آماری رایج برای برطرف نمودن محدودیت فوق تکنیک بوت استرپینگ است که در این مقاله با استفاده از رگرسیون بوت‎استرپ به مقایسه و بررسی تأثیر معیارهای حسابداری و اقتصادی در ارزیابی عملکرد شرکت‎های صنایع سیمان و پتروشیمی حاضر در بورس تهران طی سال‎های1378-1387 پرداخته شده است. نتایج بیانگر برتری معیارهای اقتصادی در مقایسه با معیارهای حسابداری و ناکافی بودن معیارهای حسابداری در ارزیابی عملکرد شرکت‎ها است.
کلیدواژگان
ارزیابی عملکرد؛ ارزش افزوده اقتصادی؛ بوت استرپینگ؛ سود خالص عملیاتی پس از مالیات
آمار
تعداد مشاهده مقاله: 100
تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 4,261
 
نویسنده: حمید رضا اعتمادی - ۱۳٩٢/٧/۳
 

رابطه بین کیفیت حسابرس و قابلیت اتکای اقلام تعهدی

مقاله 4، دوره 17، شماره 3، پاییز 1389  XML اصل مقاله (303 K)
نویسندگان
1علی اکبر نونهال نهر؛ 2سعید جبارزاده کنگرلویی؛ 3یعقوب‎پورکریم پورکریم
1دانشجوی دکترای حسابداری و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بستان آباد، ایران
2دکترای حسابداری و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ارومیه، ایران
3کارشناس‎ارشد حسابداری و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خسروشهر، ایران
چکیده
هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین کیفیت حسابرس و قابلیت اتکای اقلام تعهدی است. جهت تعیین کیفیت حسابرس از دو معیار اندازه مؤسسه حسابرسی و دوره تصدی حسابرس و به‎منظور محاسبه قابلیت اتکای اقلام تعهدی در پیروی از مدل ریچاردسون و همکاران از پایداری اقلام تعهدی استفاده شده است. جامعه‎ی آماری این پژوهش، کلیه‎ی شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که در دوره زمانی 1380-1386 مورد بررسی قرار گرفته‎اند. برای آزمون فرضیه‎های پژوهش از مدل های رگرسیونی خطی چندگانه استفاده شده و روش بررسی داده‎ها به‎صورت مقطعی و بررسی سال به سال است. نتایج این پژوهش نشان می‎دهند، شرکت‎های حسابرسی شده توسط حسابرس با کیفیت بالاتر در مقایسه با شرکت های حسابرسی شده توسط حسابرس با کیفیت پایین‎تر، دارای ضریب پایداری اقلام تعهدی بیشتری بوده و درنتیجه قابلیت اتکای اقلام تعهدی بالایی دارند.
کلیدواژگان
اندازه مؤسسه حسابرسی؛ دوره تصدی حسابرس؛ قابلیت اتکای اقلام تعهدی؛ کیفیت حسابرس
آمار
تعداد مشاهده مقاله: 87
تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 9,869
 
نویسنده: حمید رضا اعتمادی - ۱۳٩٢/٧/۳
 

رابطه مالکیت نهادی و نقدشوندگی سهام در ایران

مقاله 3، دوره 17، شماره 3، پاییز 1389  XML اصل مقاله (222 K)
نویسندگان
1علی رحمانی؛ 2سید علی حسینی؛ 3نرگس رضا پور
1استادیار حسابداری دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
2عضو هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، ایران
3کارشناس ارشد حسابداری دانشکده علوم اقتصادی، تهران، ایران
چکیده
با توجه به نقش نقدشوندگی در کشف قیمت دارایی‎ها، توزیع ریسک مالی و کاهش هزینه معاملات، شناخت عوامل مؤثر بر آن اهمیت دارد. پژوهش حاضر، شواهدی در ارتباط با نقش مالکیت نهادی در نقدشوندگی سهام ارایه می‎کند. میزان مالکیت نهادی شاخصی برای کارکردهای نظارتی و اطلاعاتی نهادها و تمرکز مالکیت نهادی شاخصی برای ایجاد کژگزینی و کاهش سهام شناور آزاد است. در این پژوهش، به‎منظور تفکیک آثار کارکردهای گوناگون مالکان نهادی بر نقدشوندگی سهام، از دو معیار میزان و تمرکز مالکیت نهادی استفاده شده است. 15 معیار مختلف معاملاتی و اطلاعاتی برای نقدشوندگی تعریف شد. تعداد 138 شرکت طی دوره زمانی 1384 الی 1388 با روش نمونه‌گیری حذفی انتخاب و فرضیه‎های پژوهش با استفاده از رگرسیون خطی چندگانه آزمون شده است. نتایج نشان می‌دهد، بین میزان مالکیت نهادی و نقدشوندگی سهام رابطه مثبت و معنادار وجود دارد و تمرکز مالکیت نهادی موجب کاهش نقدشوندگی سهام شرکت‌ها می‌شود. این روابط هم در مورد معیارهای معاملاتی نظیر حجم معاملات، درصد سهام شناور و معیار امیهود و هم در مورد معیارهای اطلاعاتی مانند شکاف قیمتی عرضه و تقاضای سهام مشاهده شده است.
کلیدواژگان
راهبری شرکتی؛ عدم تقارن اطلاعاتی؛ مالکیت نهادی؛ نقدشوندگی سهام
آمار
تعداد مشاهده مقاله: 145
تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 5,649
 
نویسنده: حمید رضا اعتمادی - ۱۳٩٢/٧/۳
 

عوامل مؤثر بر دقت سود پیش‌بینی شده توسط شرکت‌ها شواهدی از: بازار بورس و اوراق بهادار تهران

مقاله 2، دوره 17، شماره 3، پاییز 1389  XML اصل مقاله (294 K)
نویسندگان
1اسفندیار ملکیان؛ 2احمد احمدپور؛ 3محمد رحمانی نصرآبادی؛ 4عباسعلی دریایی
1استادیار دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران، ایران
2دانشیار دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران، ایران
3کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه مازندران، ایران
4دانشجوی دکترای حسابداری علوم تحقیقات اصفهان، ایران
چکیده
پیش‌بینی سود حسابداری و تغییرات آن به‌عنوان یک رویداد اقتصادی از دیرباز مورد علاقه سرمایه‌گذاران، مدیران، تحلیلگران مالی، پژوهشگران و اعتباردهندگان بوده‌است. مهم‌ترین منبع اطلاعاتی سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده‌کنندگان (در بورس اوراق بهادار) پیش‌بینی‌های سود ارایه شده توسط شرکت‌هاست. با توجه به اهمیت سود هر سهم افشا شده توسط شرکت‌ها، پژوهش حاضر در پی آن است تا عوامل مؤثر بر دقت سود پیش‌بینی‌شده را شناسایی کند. عوامل مورد بررسی عبارتند از: اندازه، عمر، دوره پیش‌بینی، اهرم مالی، دفعات تجدیدنظر، گزارش حسابرس، حضور در تالار اصلی یا فرعی و نوع صنعت. آزمون‌های مورد استفاده برروی 58 شرکت نمونه برای سال‌های1382-1385 انجام شده‌اند که شامل رگرسیون با استفاده از داده‌های تابلویی و آزمون طرح اندازه‌های تکراری است. میانگین خطای کل مشاهده‎ها برابر 50 درصد به‌دست آمد و تنها حدود 18 درصد مشاهده‎ها همراه با خطای پیش‌بینی کمتر از 10 درصد بوده‌اند. نتایج پژوهش بیانگر رابطه منفی بین دوره پیش‌بینی، اهرم مالی و عمر شرکت با دقت پیش‌بینی است و وجود رابطه بین گزارش حسابرس با دقت پیش‌بینی را تأیید می‌کند. در سایر موارد رابطه معناداری بین متغیرهای بررسی‌شده با دقت پیش‌بینی، یافت نشد.
کلیدواژگان
پیش‌بینی سود؛ خطای پیش‌بینی سود؛ دفعات تجدیدنظر؛ دوره پیش‌بینی
آمار
تعداد مشاهده مقاله: 75
تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 3,088
نویسنده: حمید رضا اعتمادی - ۱۳٩٢/٧/۳
 

بررسی واکنش سرمایه‌گذاران نسبت به جنبه‌های ‌سرمایه‌گذاری اقلام تعهدی

مقاله 1، دوره 17، شماره 3، پاییز 1389  XML اصل مقاله (306 K)
نویسندگان
1حمید حقیقت؛ 2علی اکبر ایرانشاهی
1استادیار گروه حسابداری دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، ایران
2کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، ایران
چکیده
یکی از مفروضات بازار سرمایه کارا این است که سرمایه‎گذاران به‎طور منطقی به اطلاعات جدید واکنش نشان می‌دهند، اما یافته‌های تجربی نشان می‌دهد نوع واکنش افراد به اطلاعات منتشره متفاوت است و در برخی موارد واکنش آن‎ها به اطلاعات جدید کاملاً منطقی نیست. به‎عبارت دیگر افراد تحت تأثیر عوامل روانشناختی و رفتاری، نسبت به اطلاعات جدید واکنش‌های متفاوتی نشان می‌دهند و باعث ناهنجاری‌هایی از جمله افزایش بیش از حد یا کم-تر از حد قیمت‌ها می‌شوند. هدف این پژوهش، بررسی واکنش سرمایه‌گذاران نسبت به اقلام تعهدی است که موجب اقلام تعهدی خلاف قاعده در بازار می‌شود. جامعه‎ی آماری پژوهش شامل شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره 1378-1386 است. نتایج به‎دست آمده بیانگر آن است در بازار سرمایه ایران، اقلام تعهدی خلاف قاعده وجود دارد که وابسته به اطلاعات سرمایه‌گذاری شامل در اقلام تعهدی بوده است. همچنین نتایج این پژوهش نشان می‌دهد، سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار تهران نسبت به اقلام تعهدی واکنش بیش از اندازه نشان می‌دهند.
کلیدواژگان
اقلام تعهدی؛ اقلام تعهدی خلاف قاعده؛ سرمایه‌گذاری؛ واکنش سرمایه‌گذاران
آمار
تعداد مشاهده مقاله: 87
تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 4,290
 
حمید رضا اعتمادی
بسم الله الرحمن الرحیم کارشناسی حسابداری از دانشگاه آزاد دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری کارشناس امور مالیاتی
کدهای اضافی کاربر :