حسابداری و حسابرسی
حسابداری و حسابرسی
صفحات وبلاگ
نویسنده: حمید رضا اعتمادی - ۱۳٩٢/٥/۳٠
ترجمه فصل اول حسابداری مدیریت کاپلان                     فرمت word             فرمت powerpoint

ترجمه فصل دوم حسابداری مدیریت کاپلان                     فرمت word             فرمت powerpoint

ترجمه فصل سوم   حسابداری مدیریت کاپلان                  فرمت word             فرمت powerpoint

ترجمه فصل چهارم حسابداری مدیریت کاپلان                  فرمت word             فرمت powerpoint

ترجمه فصل پنجم  حسابداری مدیریت کاپلان                 فرمت word             فرمت powerpoint

ترجمه فصل ششم حسابداری مدیریت کاپلان                 فرمت word             فرمت powerpoint

ترجمه فصل هفتم حسابداری مدیریت کاپلان                   فرمت word             فرمت powerpoint

ترجمه فصل هشتم   حسابداری مدیریت کاپلان                فرمت word             فرمت powerpoint

ترجمه فصل نهم   حسابداری مدیریت کاپلان                    فرمت word             فرمت powerpoint

ترجمه فصل دهم  حسابداری مدیریت کاپلان                   فرمت word             فرمت powerpoint

ترجمه فصل یازدهم حسابداری مدیریت کاپلان                 فرمت word             فرمت powerpoint

ترجمه فصل دوازدهم   حسابداری مدیریت کاپلان              فرمت word             فرمت powerpoint

نویسنده: حمید رضا اعتمادی - ۱۳٩٢/٥/۳٠

سئوالات تستی تئوری حسابداری 2 دانشگاه پیام نور نیم سال اول سال 92-91

سوالات تشریحی تئوری حسابداری 2  بهمراه پاسخ

سوالات تشریحی تئوری حسابداری 2 بهمراه پاسخ

سئوالات تئوری حسابداری 1    مصطفی داودآبادی,مهدی جانقلی

سئوالات تئوری حسابداری 1 دکتر نوروش در دانشگاه کاشان

نمونه سئوال تئوری حسابداری 1 دانشگاه پیام نور نیم سال اول سال90-89

نمونه سئوالات تئوری حسابداری  1 دانشگاه خلیج فارس دکتر افلاطونی نیم سال اول سال 90-89

نمونه سئوالات تئوری حسابداری 2 دانشگاه ارس دکتر علی اکبر نونهال نهر

نمونه سئوالات تئوری حسابداری

سئوالات به همراه پاسخ تشریحی فصلهای 12 تا 17 تئوری حسابداری دکتر رضا شباهنگ

نویسنده: حمید رضا اعتمادی - ۱۳٩٢/٥/۳٠

فصل سیزدهم تئوری حسابداری شباهنگ              سیدمحمد مهدی یوسف زاده _ رسول یاسمن

فصل پانزدهم تئوری حسابداری شباهنگ                فتح ا... نوروزی

فصل شانزدهم تئوری حسابداری شباهنگ              محمد محمدیان جزی _ احسان صابری

فصل هفدهم تئوری حسابداری شباهنگ                حسین ابراهیمی جویباری _ عباس رودنشین

فصل هفدهم تئوری حسابداری شباهنگ                عدنان مرادیان

فصل نوزدهم تئوری حسابداری شباهنگ                 زینب عمواوبائی _ مریم یاوری

فصل بیستم تئوری حسابداری شباهنگ                 مسعود شجری _ ناصر خان زاده

فصل بیستم تئوری حسابداری شباهنگ                 علی محمدی _ علی اصغر نظامی

نویسنده: حمید رضا اعتمادی - ۱۳٩٢/٥/۳٠
پاورپوینتهای خلاصه از کتاب  Financial Accounting Theory  William R Scott 2009 fifth edition


Scott 01   Scott 02     Scott 03    Scott 04    Scott 05     Scott 06     Scott 07

Scott 08   Scott 09     Scott 10    Scott 11    Scott 12     Scott 13

نویسنده: حمید رضا اعتمادی - ۱۳٩٢/٥/۳٠

فصل دوم تئوری حسابداری اسکات   سیدامین کلامی,حمید خدادادی  فرمت پاورپوینت

فصل سوم تئوری حسابداری اسکات    فاطمه محمدزاده ، محدثه حجّامی  فرمت پاورپوینت

فصل سوم تئوری حسابداری اسکات    فرمت ورد

فصل چهارم تئوری حسابداری اسکات  فرمت ورد

فصل چهارم تئوری حسابداری اسکات  فرمت پاورپوینت

فصل پنجم تئوری حسابداری اسکات    مهدی زهــرابی روح ا... مـردانی   فرمت ورد

فصل پنجم تئوری حسابداری اسکات   مهدی زهــرابی روح ا... مـردانی    فرمت پاورپوینت

فصل ششم تئوری حسابداری اسکات      ملیحه کشاورزیان,زهرا جوادیان   فرمت پاورپوینت

فصل هفتم تئوری حسابداری اسکات  فرمت ورد

فصل هفتم تئوری حسابداری اسکات  فرمت پاورپوینت

فصل هشتم تئوری حسابداری اسکات     احسان عجمی,عمار ضمیری,وحید رفیعی نیا  فرمت ورد

فصل هشتم تئوری حسابداری اسکات     احسان عجمی,عمار ضمیری,وحید رفیعی نیا  فرمت پاورپوینت

فصل نهم تئوری حسابداری اسکات      مهسا براری,علی عبداللهیان,زهرا نوروزی   فرمت پاورپوینت

فصل نهم تئوری حسابداری اسکات     براری,عبداللهیان,نوروزی    فرمت ورد

فصل دهم تئوری حسابداری اسکات    ساناز عسگر رویا رادان علیرضا لامعی  فرمت ورد

فصل یازدهم تئوری حسابداری اسکات   حسن درویش حق جو,مهران یاری,محمد علی خیرکار کشاورز   پاورپوینت

فصل دوازدهم تئوری حسابداری اسکات فایل 1     مهدی ملکی ،علیرضا محمدی، عمارلو  فرمت ورد

فصل دوازدهم تئوری حسابداری اسکات فایل 1    ملکی,محمدی,عمارلو   فرمت پاورپوینت

فصل دوازدهم تئوری حسابداری اسکات فایل 2       ملکی, محمدی,عمارلو    فرمت پاورپوینت

فصل دوازدهم تئوری حسابداری اسکات فایل 2      ملکی, محمدی,عمارلو   فرمت ورد

فصل سیزدهم تئوری حسابداری اسکات      سید هادی موسوی,علی جهان آرا   فرمت ورد

فصل سیزدهم تئوری حسابداری اسکات فایل 1         سید هادی موسوی,علی جهان آرا  فرمت پاورپوینت

فصل سیزدهم تئوری حسابداری اسکات فایل 2     سید هادی موسوی,علی جهان آرا  فرمت پاورپوینت

فصل چهادهم تئوری حسابداری اسکات    مهدی روا, زینب زیبنده نظام فرمت پاورپوینت

فصل چهاردهم تئوری حسابداری اسکات   زینب زیبنده نظام مهدی روا فرمت ورد

نویسنده: حمید رضا اعتمادی - ۱۳٩٢/٥/۳٠

خلاصه فصل اولتئوری حسابداری شباهنگ

خلاصه فصل دوم تئوری حسابداری شباهنگ

خلاصه فصل سوم تئوری حسابداری شباهنگ

خلاصه فصل چهارم تئوری حسابداری شباهنگ

خلاصه فصل پنجم تئوری حسابداری شباهنگ

خلاصه فصل ششم تئوری حسابداری شباهنگ

خلاصه فصل هفتم تئوری حسابداری شباهنگ

خلاصه فصل هشتم تئوری حسابداری شباهنگ

 

حمید رضا اعتمادی
بسم الله الرحمن الرحیم کارشناسی حسابداری از دانشگاه آزاد دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری کارشناس امور مالیاتی
کدهای اضافی کاربر :