حسابداری و حسابرسی
حسابداری و حسابرسی
صفحات وبلاگ
نویسنده: حمید رضا اعتمادی - ۱۳٩٢/٤/٤

استانداردهای حسابرسی


1. بررسی اجمالی

  بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ایی توسط حسابرس مستقل واحد تجاری دانلود

  ♦ بررسی اجمالی صورتهای مالی دانلود

2. حسابرسی

  • استفاده از خدمات دیگران

     ♦ ارزیابی کار واحد حسابرسی داخلی دانلود

     ♦ استفاده از نتایج کار کارشناسی دانلود

  • اصول و مسئولیتهای کلی

     ♦ ارزیابی رعایت قوانین و مقررات در حسابرسی صورتهای مالی دانلود

     ♦ قرارداد حسابرسی دانلود

     ♦ کنترل کیفیت حسابرسی اطلاعات مالی تاریخی - تجدید نظر شده 1386 دانلود

     ♦ مستند سازی - تجدید نظر شده 1386 دانلود

     ♦ مسئولیت حسابرس در ارتباط با تقلب و اشتباه در حسابرسی صورتهای مالی - تجدید نظر شده 1384  دانلود  

     ♦ هدف و اصول کلی حسابرسی صورتهای مالی - تجدید نظر شده 1386دانلود

  • برآورد خطر و برخورد با خطرهای ارزیابی شده

     ♦ ارزیابی تحریفهای شناسایی شده در حسابرسی دانلود

     ♦ اهمیت در  حسابرسی دانلود

     برنامه ریزی  دانلود

     ♦ روشهای حسابرسی در برخورد با خطرهای برآوردی  دانلود

     ♦ شناخت واحد مورد رسیدگی و محیط آن و برآورد خطرهای تحریف با اهمیت  دانلود

  • زمینه های تخصصی موارد خاص

    ♦ گزارش حسابرس در حسابرسی موارد خاص  دانلود

  • شواهد حسابرسی

    ♦ اشخاص وابسته دانلود

    ♦ تایید خواهی برون سازمانی - تجدید شده  1383دانلود

    ♦ تاییدیه مدیراندانلود

    ♦ تداوم فعالیت - تجدید نظر شده 1383دانلود

    ♦ حسابرسی برآوردهای حسابداریدانلود

    ♦حسابرسی نخستین - مانده های اول دوره دانلود

    ♦ روشهای تحلیلیدانلود

    ♦ رویدادهای پس از تاریخ تراز نامه دانلود

    ♦ شواهد حسابرسی - اقلام خاصدانلود

    ♦ شواهد حسابرسی - تجدید نظر شده 1384دانلود

    ♦ نمونه گیری در حسابرسی و سایر روشهای انتخاب اقلام برای آزمون - تجدید نظر شده 1383دانلود

  • گزارشگری حسابرسی و نتایج نهایی

    ♦ اطلاعات مقایسه اییدانلود

    ♦ سایر اطلاعات مندرج در گزارشهای حاوی صورتهای مالی حسابرسی شده دانلود

    ♦ گزارش حسابرس مستقل در باره صورتهای مالی- تجدید نظر شده 1384دانلود

  • ملاحظات خاص در بکارگیری استانداردهای حسابرسی

    ♦ ارتباطات با مدیرت دانلود

    ♦ حسابرسی واحدهای اقتصادی کوچک دانلود

3. خدمات اطمینان بخشی به جز حسابرسی و برسی اجمالی

    ♦ رسیدگی به اطلاعات مالی آتی - 1384دانلود

4. خدمات مرتبط

    ♦ اجرای روشهای توافقی به اطلاعات مالی دانلود

    ♦ تنظیم اطلاعات مالی دانلود

5. کنترل کیفیت

    ♦ کنترل کیفیت در موسسات ارائه کننده خدمات حسابرسی، سایر خدمات اطمینان بخشی و خدمات مرتبطدانلود

نویسنده: حمید رضا اعتمادی - ۱۳٩٢/٤/٤

قوانین کاریردی بررسی موارد خاص

   ♦  حسابداری محیط زیست حسابرسی

   ♦  فعالیتهای کشاورزی و دامپروری حسابرسی

   ♦   حسابداری منابع انسانی  حسابرسی

   ♦   سرمایه فکری  حسابرسی

   ♦    فعالیتهای ساخت املاک  حسابرسی

   ♦    استاندارد حسابداری شماره 25   حسابرسی

   ♦ هدفهای گزارشگری مالی و سطح افشا  حسابرسی

   ♦  مقدمه ایی بر علم اکچوئری   حسابرسی

نویسنده: حمید رضا اعتمادی - ۱۳٩٢/٤/٤

پاور پوینت های استاندارد های حسابداری

توجه : کلیه مطالب این بخش در فرمت پاورپوینت می باشد .


1. استانداردهای حسابداری شماره 1 - نحوه ارائه صورتهای مالیحسابداری

2. استانداردهای حسابداری شماره 2 - صورت جریان وجوه نقدحسابداری

3. استانداردهای حسابداری شماره 3 - درآمد عملیاتیحسابداری

4. استانداردهای حسابداری شماره 4 - حسابداری ذخایر، بدهیهای احتمالی و درآمدهای احتمالیحسابداری

5. استانداردهای حسابداری شماره 5 - حسابداری رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامهحسابداری

6. استانداردهای حسابداری شماره 6 - گزارش عملکرد مالیحسابداری

7. استانداردهای حسابداری شماره 7 - حسابداری مخارج تحقیق و توسعه حسابداری

8. استانداردهای حسابداری شماره 8 - حسابداری موجودی مواد و کالاحسابداری

9. استانداردهای حسابداری شماره 9 - حسابداری پیمانهای بلند مدتحسابداری

10. استانداردهای حسابداری شماره 10 - حسابداری کمکهای بلا عوض دولت حسابداری

11. استانداردهای حسابداری شماره 11 - حسابداری داراییهای ثابت مشهودحسابداری

12. استانداردهای حسابداری شماره 12 - افشای اطلاعات در خصوص افراد وابسته حسابداری

13. استانداردهای حسابداری شماره 13 - حسابداری مخارج تامین مالیحسابداری

14. استانداردهای حسابداری شماره 14 - حسابداری نمونه ارائه داراییهای جاری و بدهیهای جاریحسابداری

15. استانداردهای حسابداری شماره 15 - حسابداری سرمایه گذاریها حسابداری

16. استانداردهای حسابداری شماره 16 - تسعیر ارزحسابداری

17. استانداردهای حسابداری شماره 17 - حسابداری داراییهای نامشهودحسابداری

18. استانداردهای حسابداری شماره 18 - صورتهای مالی تلفیقیحسابداری

19. استانداردهای حسابداری شماره 19 - حسابداری ترکیب واحدهای تجاریحسابداری

20. استانداردهای حسابداری شماره 20 - حسابداری سرمایه گذاری در واحدهای تجاری وابستهحسابداری

21. استانداردهای حسابداری شماره 21 - حسابداری اجاره ها حسابداری

22. استانداردهای حسابداری شماره 22 - گزارشگری مالی میان دوره ایحسابداری

23. استانداردهای حسابداری شماره 23 - حسابداری مشارکتهای خاصحسابداری

24. استانداردهای حسابداری شماره 24 - گزارشگری مالی واحدهای تجاری در مرحله قبل از بهره برداریحسابداری

25. استانداردهای حسابداری شماره 25 - گزارشگری بر حسب قسمتهای مختلفحسابداری

26. استانداردهای حسابداری شماره 26 - فعالیتهای کشاورزیحسابداری

27. استانداردهای حسابداری شماره 27 - طرحهای مزایای بازنشستگیحسابداری

نویسنده: حمید رضا اعتمادی - ۱۳٩٢/٤/٤

فایل فشرده استاندارد های 21 تا 32 حسابداری

نام فایل

21-32.zip

آدرس اینترنتی
حجم فایل 3,609 KB
تعداد دانلود 927
تاریخ انتشار 1390/09/09 01:11 PM
تاریخ آخرین دانلود 1392/04/01 01:42 PM
توضیحات  
 
نویسنده: حمید رضا اعتمادی - ۱۳٩٢/٤/٤
نام فایل

11-20.zip

آدرس اینترنتی
حجم فایل 1,965 KB
تعداد دانلود 943
تاریخ انتشار 1390/09/09 01:03 PM
تاریخ آخرین دانلود 1392/04/04 08:28 AM
توضیحات  
 
نویسنده: حمید رضا اعتمادی - ۱۳٩٢/٤/٤
نام فایل

1-10.zip

آدرس اینترنتی
حجم فایل 3,335 KB
تعداد دانلود 1336
تاریخ انتشار 1390/09/09 12:59 PM
تاریخ آخرین دانلود 1392/04/01 11:49 AM
توضیحات  
 

فایل فشرده استاندارد های 1 تا 10 حسابداری

نویسنده: حمید رضا اعتمادی - ۱۳٩٢/٤/٤

استانداردهای حسابداری - استانداردهای مصوب

 

شماره استانداردعنوان استانداردPdfWordPowerPoint
32 کاهش ارزش داراییها  
31 داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش و عملیات متوقف شده  
30 سود هر سهم  
29 فعالیتهای ساخت املاک  
28 فعالیتهاى بیمه عمومى  
27 طرحهای‌ مزایای‌ بازنشستگی  
26 فعالیتهای‌ کشاورزی  
25 گزارشگری‌ بر حسب‌ قسمتهای‌ مختلف  
24 گزارشگری‌ مالی‌ واحدهای‌ تجاری‌ در مرحله‌ قبل از بهره‌برداری  
23 حسابداری‌ مشارکتهای‌ خاص‌  
22 گزارشگری‌ مالی‌ میان‌دوره‌ای‌  
21 حسابداری‌ اجاره‌ها  
20 ‌ سرمایه گذاری در واحدهای تجاری وابسته - تجدیدنظر شده 1389  
19 ترکیبهای تجاری - تجدیدنظر شده 1384  
18 صورتهای مالی تلفیقی و حسابداری سرمایه گذاری در واحدهای تجاری فرعی - تجدیدنظر شده 1384  
17 داراییهای نامشهود- تجدید نظر شده 1386  
16 استانداردحسابداری شماره 16، آثار تغییردرنرخ ارز(تجدیدنظرشده1391)  
15 حسابداری‌ سرمایه‌گذاریها  
14 نحوه‌ ارائه‌ داراییهای‌ جاری‌ و بدهیهای‌ جاری  
13 حسابداری‌ مخارج‌ تأمین‌ مالی‌  
12 افشای اطلاعات اشخاص وابسته - تجدید نظر شده 1386  
11 داراییهای ثابت مشهود - تجدید نظر شده 1386  
10 حسابداری‌ کمکهای‌ بلاعوض‌ دولت‌  
9 حسابداری‌ پیمانهای‌ بلندمدت  
8 حسابداری‌ موجودی‌ مواد و کالا  
6 گزارش‌ عملکرد مالی  
5 رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه - تجدیدنظر شده 1384  
4 ذخایر، بدهیهای احتمالی و داراییهای احتمالی- تجدیدنظر شده 1384  
3 درآمد عملیاتی  
2 صورت‌ جریان‌ وجوه نقد  
1 نحوه‌ ارائه‌ صورتهای‌ مالی  

 

نویسنده: حمید رضا اعتمادی - ۱۳٩٢/٤/٤

عنوان استاندارد

شماره استاندارد

مفاهیم نظری گزارشگری مالی

-

مقدمه ای بر استانداردهای حسابداری

-

نحوه ارائه صورتهای مالی

۱

صورت جریان وجوه نقد

۲

درآمد عملیاتی

۳

ذخایر,بدهیهای احتمالی و داراییهای احتمالی(تجدید نظر شده 1384(

۴

رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه (تجدید نظر شده 1384(

۵

گزارش عملکرد مالی

۶

حسابداری مخارج تحقیق و توسعه

۷

حسابداری موجودی مواد و کالا

۸

حسابداری پیمانهای بلندمدت

۹

حسابداری کمکهای بلاعوض دولت

۱۰

حسابداری داراییهای ثابت مشهود

۱۱

افشای اطلاعات در خصوص اشخاص وابسته

۱۲

حسابداری مخارج تأمین مالی

۱۳

نحوه ارائه داراییهای جاری و بدهیهای جاری

۱۴

حسابداری سرمایه گذاریها

۱۵

تسعیر ارز

۱۶

حسابداری داراییهای نامشهود

۱۷

صورتهای مالی تلفیقی و حسابداری سرمایه گذاری در واحدهای تجاری فرعی ( تجدید نظر شده 1384 )

۱۸

ترکیبهای تجاری ( تجدید نظر شده 1384 )

۱۹

حسابداری سرمایه گذاری در واحدهای تجاری وابسته

۲۰

حسابداری اجاره ها

۲۱

گزارشگری مالی میان دوره ای

۲۲

حسابداری مشارکتهای خاص

۲۳

گزارشگری مالی واحدهای تجاری در مرحله قبل از بهره برداری

۲۴

گزارشگری برحسب قسمتهای مختلف

۲۵

فعالیتهای کشاورزی

۲۶

طرحهای مزایای بازنشستگی

۲۷

فعالیتهای بیمه عمومی

۲۸

حمید رضا اعتمادی
بسم الله الرحمن الرحیم کارشناسی حسابداری از دانشگاه آزاد دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری کارشناس امور مالیاتی
کدهای اضافی کاربر :