حسابداری و حسابرسی
حسابداری و حسابرسی
صفحات وبلاگ
نویسنده: حمید رضا اعتمادی - ۱۳٩٢/۳/٧

نمونه سوالات استاد منصور دهقان

منصور دهقان
ردیف نام درس تاریخ امتحان دریافت فایل به فرمت PDF
1 حسابداری صنعتی 3 8/11/88 PDF
2 زبان خارجه 4 7/11/88 PDF
3 مدیریت مالی 1 1/11/88 PDF
4 حسابرسی سیستمهای کامپیوتری 29/10/88 PDF
5 حسابداری پیشرفته 1 24/3/88 PDF
6 حسابداری پیشرفته 2 12/4/88 PDF
7 حسابداری صنعتی 3 4/4/88 PDF
8 حسابداری میانه-کارشناسی ناپیوسته 13/4/88 PDF
9 حسابرسی سیستمهای کامپیوتری 26/3/88 PDF
10 زبان خارجه 4 5/6/87 PDF
11 مباحث جاری در حسابداری 1/11/87 PDF
12 مدیریت مالی 1 14/11/86 PDF
13 مدیریت مالی 2 7/11/87  
نویسنده: حمید رضا اعتمادی - ۱۳٩٢/۳/٧

نمونه سوالات دکتر محمدرضا شورورزی

دکتر محمدرضا شورورزی
ردیف نام درس تاریخ امتحان دریافت فایل به فرمت PDF
1 مباحث جاری در حسابداری-کارشناسی ارشد 11/11/88 PDF
2 حسابداری مدیریت 10/11/88 PDF
3 تصمیم گیری در مسائل مالی-کارشناسی ارشد 6/11/88 PDF
4 حسابداری پیشرفته 27/10/88 PDF
5 بررسی موارد خاص-کارشناسی ارشد حسابداری 12/4/88 PDF
6 تصمیم گیری در مسائل مالی-کارشناسی ارشد حسابداری   PDF
7 تصمیم گیری در مسائل مالی-کارشناسی ارشد حسابداری 2/4/87 PDF
8 روش تحقیق   PDF
9 مباحث جاری در حسابداری-کارشناسی ارشد   PDF
10 مباحث جاری   PDF
11 مسائل جاری    
نویسنده: حمید رضا اعتمادی - ۱۳٩٢/۳/٧

نمونه سوالات دکتر مسیح ابادی درس تئوری 1 و2

ابوالقاسم مسیح آبادی
ردیف نام درس تاریخ امتحان دریافت فایل به فرمت PDF
1 تئوری حسابداری 1 10/10/86 PDF
2 تئوری حسابداری 1 2/4/87 PDF
3 تئوری حسابداری 1 12/4/88 PDF
4 تئوری حسابداری 2 27/3/88 PDF
5 زبان تخصصی 6/11/86  
حمید رضا اعتمادی
بسم الله الرحمن الرحیم کارشناسی حسابداری از دانشگاه آزاد دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری کارشناس امور مالیاتی
کدهای اضافی کاربر :