حسابداری و حسابرسی
حسابداری و حسابرسی
صفحات وبلاگ
نویسنده: حمید رضا اعتمادی - ۱۳٩٢/۱۱/۱٧

نویسنده :حمیدرضا اعتمادی

آموزش اکسل 2007

[   ] آموزش اکسل 2007.pdf 3.2M
نویسنده: حمید رضا اعتمادی - ۱۳٩٢/۱۱/۱٧

نویسنده :حمیدرضا اعتمادی

آموزش نرم افزار اکسس

[   ] ebook3478(www.takbook.com).pdf 775K  حمیدرضا اعتمادی
نویسنده: حمید رضا اعتمادی - ۱۳٩٢/۱۱/۱٧

 

[   ]

سوالات دکتری 92.pdf 1.1M

نویسنده :حمیدرضا اعتمادی

 

حمیدرضا اعتمادی

نویسنده: حمید رضا اعتمادی - ۱۳٩٢/۱۱/۱٧
  سوالات کنکور91 دکتری.pdf       - ۱۵
نویسنده: حمید رضا اعتمادی - ۱۳٩٢/۱۱/۱٧
  سوالات کنکور91 دکتری.pdf       - ۱۵
نویسنده: حمید رضا اعتمادی - ۱۳٩٢/۱۱/۱٧
  سوالات کنکور91 دکتری.pdf       - ۱۵
حمید رضا اعتمادی
بسم الله الرحمن الرحیم کارشناسی حسابداری از دانشگاه آزاد دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری کارشناس امور مالیاتی
کدهای اضافی کاربر :